Våra nationella partners

För att informera och inspirera till en flytt över hela Sverige krävs det samarbetspartners. Både Stockholms stad och Internationella Kvinnoföreningen i Malmö har bidragit i arbetet med att få aspiranter att välja en framtid i Norrland.

Stockholms stad: "Vi har byggt kontakter, kunskap och kännedom

– Det vi har byggt upp är kontakter, kunskap och kännedom. Bland våra medarbetare finns det ett intresse som i sin tur lett till att aspiranterna fått kunskap om jobbmöjligheterna i norr, det finns nu i mångas medvetande. Man har deltagit i informationsträffar, kanske sökt jobb eller till och med flyttat. Nu när projektet tar slut så gäller det att hitta nya förutsättningar, säger Nils Carlsson Lundbäck, samordnare på Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad.

Nils Carlsson Lundbäck, samordnare på Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad.

Nils Carlsson Lundbäck, samordnare på Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad.

Han har lett arbetet i en intern styrgrupp av sju nyckelpersoner inom Arbetsmarknadsförvaltningen samt även en representant ifrån Arbetsförmedlingen i Stockholm. Gruppen skapades i början av projektet för att styra olika insatser som primärt riktat sig till aspiranter på Etableringscentrum/Welcome House samt inom Jobbtorg Stockholms verksamheter.

Jobbtorg Stockholm utgör stadens arbetsmarknadsverksamheter och har till uppgift att stötta och coacha unga arbetssökande samt de personer som uppbär försörjningsstöd att hitta jobb eller utbildning. Etableringscentrum riktar sig till nyanlända Stockholmare. Förutom Nils har två coacher från Jobbtorg Stockholm och Etableringscentrum arbetat operativt i projektet.

Informations- och rekryteringsträffar, mässor och rekryteringsresa till Skellefteå var exempel på insatser som ordnades. När Nils tänker framåt finns det några tänkbara vägar att fortsätta på. Ett större lokalt handlingsutrymme för matchning skulle vara ett sätt.

– Den personal vi har är vana vid att vaska fram arbetsgivare, skapa praktik, provanställningar med mera och det finns en upparbetad procedur för det, men det kräver att arbetsgivare från norr är inställda på den formen av arbetssätt. Våra jobbcoacher skulle då kunna göra förarbetet att matcha jobbsökare med företag. Det skulle vara ett kostnadseffektivt sätt att ta ner arbetsgivare till Stockholm men då behöver de vara inställda på den typer av insatser, menar han.

En begränsande del i projektet har varit bostadsfrågan från de som varit intresserade. Det är många som söker bostad i ett växande Skellefteå vilket skapat låga förväntningar.

– Det kräver likafullt bostäder till de som flyttar upp, men vi har haft en del jättepositiva exempel på flera som flyttat, framför allt bland våra medarbetare som jobbat med unga – exempelvis jobbsökare i nya gymnasielaggruppen. Ensamkommande som haft stor press på sig att ordna jobb efter gymnasiestudierna har ofta bara tagit sin packning, flyttat in tillfälligt hos en kompis i Skellefteå, och börjat jobba. Det har varit fantastiskt för den gruppen unga, menar Nils.

En annan utmaning har också varit Arbetsförmedlingens regelverk kring jobbsökarresor. Det har visat sig att det tillåtna maxbeloppet är för lågt för att möjliggöra en flygresa tur och retur med övernattning som krävs för att en aspirant ska kunna ta sig upp till Skellefteå för en intervju, samt få en helhetsbild av vad staden har att erbjuda. Här krävs att region, kommun, rekryterande företag, hyresvärdar samt Arbetsförmedling samarbetar nära för att skapa lockande erbudanden.

– Vi ser ett stigande intresse för att flytta till jobb i norr. Då behövs det bland annat snabbare beslut och processer, boendeerbjudanden samt ofta ett mer realistiskt krav för språknivå. Alla inblandade i den här processen som regering, lagstiftare, myndigheter, företag, kommuner, regioner och ner på individnivå behövs verkligen. Från Stockholms sida ska vi göra vår del för att förenkla och snabba på arbetet med kompetensförflyttningen. Vi har dragit många lärdomar inför ett fortsatt arbete ur Relocate-projekten, säger Nils.

IKF Malmö: "Det finns en fortsatt enorm potential"

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö har en lång erfarenhet av att arbeta med inkludering av utrikesfödda kvinnor i det svenska samhället. Föreningens operativa bredd av att arbeta med individer med olika förutsättningar och behov har varit värdefullt i Relocate.

IKF Malmö har cirka 200 kvinnor i olika aktiviteter och ett starkt kontaktnät i Malmö och bland målgrupperna som Relocate vände sig till.

Tatjana Ristovski, IKF Malmös verksamhetsledare.

Tatjana Ristovski, IKF Malmös verksamhetsledare.

– Det är hög arbetslöshet i Malmö och konkurrensen om jobben är därför stor. Vi stöttar kvinnor med att etablera sig i det svenska samhället och jämställdhetsfaktorn är viktig, där spelar jobbet en stark roll för att ge kvinnorna samma förutsättningar till lika rättigheter som vi andra. Generellt finns det fortfarande en svag kunskap om utrikesföddas villkor i Sverige och där det finns arbetskraftsbrist som i Skellefteå måste man informera sig om de här kvinnornas villkor. Kunskapen har ökat via Relocate men fler behöver byta glasögon – det här är människor som kanske redan flyttat flera hundra mil och de är flyttbenägna en gång till om det fanns snabbare ledtider till jobb, säger Tatjana Ristovski, IKF Malmös verksamhetsledare.

Utifrån deras perspektiv är det särskilt viktigt att det skapas möjligheter för kvinnorna att flytta norrut och göra socialgruppsresa – utan inkomster är det omöjligt, menar hon.

– För stadens skull är det också viktigt med kvinnor, om det kommer 70 procent män i 35-årsåldern så blir det inte hållbart för staden, då får man fel befolkningsstruktur. Man behöver i framtiden skapa en bättre start för hela familjen och även ge den medföljande partnern stora chanser. Jag vet att många jag varit i kontakt med drömmer om jobb i norr och att låta sina barn gå i skolor med mer blandade grupper – här finns det så många viktiga lager och även möjligheter, säger Tatjana.

Bostadsfrågan har många varit en utmaning för kvinnorna som varit intresserade. När IKF Malmö haft informationsträffar berättar Tatjana om ett stort intresse.

– Första gången Skellefteå var på besök med Northvolt och arbetsgivare från måltidsenheten kom det 15 personer som redan var förberedda och insålda på idén att flytta norrut. De visste att det skapas mycket arbeten i norr och nästa omgång var det 10 kvinnor som också hade processat detta och ville flytta. Här finns en resurs som är viktig men det krävs snabbare ledtider och möjligheter att överbrygga bostadssituationen. Det krävs helikopterperspektiv för att lösa knutar som inte bara är relevanta för själva tjänsten utan för hela flyttfrågan, menar Tatjana, som tror på en Relocate 2.0-version i framtiden.

– Jag ser det här som ett långsiktigt arbetssätt. Nu har vi börjat bygga på något och skapat en bro mellan civilsamhället och hur man kan takta in i varandra så att det gynnar alla parter och det samhälle som behöver växa fram i norra Sverige och för utvecklingen i södra Sverige. Vi behöver bara agera för det finns en enorm potential!

Vi står bakom Relocate

Den samhällsförändring som sker är så stor att Skellefteå behöver rekrytera från andra delar av landet. Av den anledningen sökte Arbetsförmedlingen, Region Västerbotten, Northvolt och Skellefteå kommun pengar från EU och Europeiska Socialfonden för att ta fram nya sätt som gör det enklare för de som är utan arbete att flytta till Skellefteå för att arbeta och bo.

Logotyp Region Västerbotten
Logotyp Skellefteå kommun
Logotyp Northvolt
Logotyp Arbetsförmedlingen
EU-flaggan

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 januari 2024