Konstnärliga perspektiv och nya offentliga verk stimulerar attraktionskraft och samhällsomvandling, och utvecklar samspel mellan konst, plats och identitet. Detta insåg Skellefteå tidigt. Redan 1962 klubbades enprocentsregeln för offentlig konst här, ett år innan den började tillämpas i huvudstaden.

Den offentliga konsten spelar en viktig roll för hur människor förstår sin historia och inspireras av samtiden. Konstnärer gestaltar vår tid, och ger platser och miljöer en egen karaktär. I arbetet med nya platsspecifika verk tillvaratar konstnärer befintliga kvaliteter samtidigt som ytterligare sociala och kulturella värden tillförs. Konsten vidgar vyerna och berikar det lokala kulturarvet.

Enprocentsregeln är en statlig rekommendation som innebär att en procent av totalbudget vid nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad går till konstnärlig gestaltning. Så skapas utrymme för konsten i planering av offentliga miljöer. Med konstprogram unikt utformade för varje nytt byggprojekt och i transparenta processer som följer lagen om offentlig upphandling, tas nya offentliga konstverk fram i takt med att Skellefteå växer.

2020-talet

2020-talet

2010-talet

2010-talet

2000-talet

2000-talet