Badhusparken

  • Projekt Grönområden och fritid
  • Fas Genomförd
  • Plats Skelleftehamn

Badhusparken har blivit en trygg plats som är till för alla

Öppna ytor för aktiviteter och trygga delar för avkoppling är en del av den upprustade Badhusparken i Skelleftehamn. Parken stod klar 2020.

Den centralt belägna Badhusparken i Skelleftehamn har rustats upp för att bli en mer naturlig plats att besöka. Parken knyter ihop viktiga stråk och funktioner i samhället och ska vara en plats där alla ska känna sig välkomna och trygga.

Samarbete med lokala aktörer och önskemål från boende i området låg till grund för Skellefteå kommuns arbete med parkens utformning.

Fokus har lagts på möjlighet till fler aktiviteter och en inbjudande utformning för att göra parken till en lekfull och kostnadsfri samlingsplats för alla åldrar. Öppna ytor i kombination med trygga och lugna delar för avkoppling för variation. Dammen har muddrats och fått ett nytt cirkulationssystem. Insatser har också gjorts för att minska bullerpåverkan från Skelleftehamnsleden.

I samband med renoveringen av Badhusparken renoverades också Örjanshallen och idrottsanläggningen intill. Ambitionen är att delarna i området ska komplettera varandra och tillsammans göra platsen mer välbesökt och tilltalande.

Aktörer
Skellefteå kommun

Aktuellt i projektet

    Länkar

    Relaterade planer

    Fler projekt i samma kategori