Södertorg

  • Projekt Grönområden och fritid
  • Fas Planeras
  • Plats Centrala stan

Ett lokalt lockande torg på södra sidan älven

Södertorg kommer att få nytt liv som en lockande mötesplats för besökare och boende i stadsdelen. Nu planeras det för 90 hyreslägenheter med byggstart under våren 2025.

Målet är att utveckla Södertorg till en mötesplats med fokus på småskalig handel och verksamheter. Torget ska knyta ihop stadsdelen från norr till söder. Det kommer att byggas 90 hyreslägenheter. I bottenplan kommer det finnas lokaler för restauranger, butiker och kontor.

Att prioritera gående och cyklister är en viktig förutsättning för den hållbara staden och tanken är att tydliggöra gång- och cykelstråket från Campus, vidare längs med Brogatan och över Parkbron. På sikt finns det planer på att göra om Parkbron till en attraktiv och säker gång- och cykelbro som ansluter till Bockholmsvägen i söder och Stationsgatan i norr, båda gatorna kommer att renoveras och anpassas efter cykeltrafik.

Aktörer
Skellefteå kommun
Sveafastigheter

Aktuellt i projektet

Länkar till fler projekt

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori