Södertorg

  • Projekt Grönområden och fritid
  • Fas Planeras
  • Plats Centrala stan

Ett lokalt lockande torg på södra sidan älven

Södertorg föreslås få nytt liv som en lockande mötesplats för besökare och boende i stadsdelen. Planen är att utveckla ett lokalt levande torg, avslappnat och inkluderande med mindre verksamheter som butiker och kaféer i bottenplan och bostäder i övriga plan.

Målet inom en tioårsperiod är att utveckla Södertorg till en mötesplats med fokus på småskalig handel och verksamheter. Torget ska knyta ihop stadsdelen från norr till söder. Planen, som håller på att tas fram, är att lägga ny markbeläggning, möblera och förtäta med nya byggnader.

Att prioritera gående och cyklister är en viktig förutsättning för den hållbara staden och tanken är att tydliggöra gång- och cykelstråket från Campus, vidare längs med Brogatan och över Parkbron. På medellång sikt finns planer på att göra om Parkbron till en attraktiv och säker gång- och cykelbro. Korsningen längst med Bockholmsvägen ska också ses över.

Aktörer
Skellefteå kommun

Aktuellt i projektet

Relaterade projekt

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori