Sveaborg

  • Projekt Bostäder
  • Fas Genomförd
  • Plats Skelleftehamn

88 tillfälliga lägenheter i Skelleftehamn ska lätta på bostadstrycket

På Borggatan, i kvarteret Sveaborg i Skelleftehamn, har tillfälliga bostäderna satts upp. Bostäderna ska lätta trycket på permanenta bostäder och är tilltänkta för tjänstepersoner från Northvolts avdelningar i Stockholm och Västerås som arbetar för att färdigställa Northvolt Ett.

Området har i nuläget en detaljplan för flerbostadshus som inte är aktuell för permanent bebyggelse. Kommunen upplåter marken under 5 år och avsikten är att efter upplåtelsetiden (som slutar 2026) kunna sälja tomten för etablering av flerfamiljshusbebyggelse. När det är dags kommer det redan då att finnas vatten- och avlopp, bredband och el på plats.

Aktörer
Algeco Sweden
Northvolt

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori

Visar 5 av 31 nyheter