Östra Morö Backe

  • Projekt Bostäder
  • Fas Planeras
  • Plats Morö backe

Ett familjärt bostadsområde för barn i olika åldrar

Skellefteå kommun kommer att utveckla ett nytt bostadsområde på Morö Backe med cirka 250 bostäder i varierande upplåtelseformer. Markarbetet startar under hösten 2024. Tomterna planeras att säljas i början av 2026.

Det nya bostadsområdet ligger norr om Takdroppsgatan och Svedjevägen och blir en direkt förlängning till ett befintligt villaområde i ett naturskönt område. Det blir cirka 130 radhus/kedjehus, 50 villatomter och 70 lägenheter. Det kommer även att finnas goda anslutningar till gång- och cykelbanor.

Då ett stort antal barn kommer att bo och vistas i området har barnperspektivet varit en viktig del i områdets utformning. Detaljplanen för området eftersträvar att skapa en god boendemiljö, och därmed en god miljö för barn att leva i, med grönområden och platser för lek för barn i olika åldrar.

Aktörer
Skellefteå kommun
Skebo

Foto: Patrick Degerman. Bilden medfinansieras av Europeiska unionen.

EU-logga

Aktuellt i projektet

Länkar

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori

Visar 3 av 34 nyheter