Framtiden

  • Projekt Bostäder
  • Fas Pågår
  • Plats Centrala stan

Bostäder med utsikt över älven

Som en del i ett varierat bostadsutbud byggs två nya höghus med 87 bostadsrätter intill älven på södra sidan Viktoriabron. Byggnaderna blir sju respektive nio våningar höga. Klart i början av 2025.

Kvarteret Grunnan på Tubölegatan är utpekat som ett lämpligt område för förtätning med högre byggnader i Centrala stan. Det handlar om att framhäva stadsbilden och bidra till ett uttrycksfullt inslag i stadsmiljön som lämpar sig extra bra vid infarten till staden, vid en bro eller vid ett fondmotiv till en långsträckt gata. Planerna för Strandpromenaden stämmer in på ovanstående.

Platsen för de två nya höghusen är på Grunnan intill E4 och Skellefteälven, mitt emot Campus. Tillsammans ska de båda byggnaderna rymma 87 bostadsrätter, 35-136 kvadratmeter. Det kommer att finnas laddplatser för elbilar i anslutning. Det kommer också byggas en lekplats ute på gården som kan nyttjas av barnen. Lägenheterna blir Svanenmärkta. En Svanenmärkt bostad är byggd efter höga miljö- och hälsokrav på produkt- och miljöval, har en låg energianvändning och ett trivsamt inomhusklimat.

I anslutning till Tubölegatan kommer en cykelbana att byggas för att förbättra trafiksituationen och Färjegatan kan komma att breddas.

Aktörer
Peab bostad

Aktuellt i projektet

Länkar

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori

Visar 5 av 34 nyheter