Degerbyn ska värnas och utvecklas

Degerbyn är en stadsdel med flera typer av bebyggelse från olika tidsperioder. Här finns småhus och radhus från 1960 och 1970-talet, äldre gårdar, industri och handel. Medlefors folkhögskola och Mobackenkyrkan är två omtyckta och välbesökta platser.

Här rinner Klintforsån och Skellefteälven fram, med tillgång till strandpromenaden. Det gröna är viktigt att förvalta och utveckla, och vi vill förbättra området mellan strandpromenaden och bebyggelsen.

Ett nytt bostadsområde växer fram, samtidigt som vi värnar om det kuperade landskapet med öppna åkrar. Vi vill också att cykelstråken på sikt ska förlängas västerut till Myckle.

Fördjupad översiktsplan Skelleftedalen

På gång i området

På gång i området