Det är skogen och inte
aktiviteten som är grejen!

Glöm krav och måsten. Det här är en aktivitet där själva aktiviteten spelar birollen och platsen huvudrollen. Att skog och natur påverkar vår psykiska hälsa är en gammal sanning men nu kommer också mer och mer forskning som bevisar det.

Det finns så många måsten när det kommer till att leva hälsosamt: vad man ska äta, hur mycket man ska röra på sig. När du skogsbadar ska du bara vara och ta in skogen. Det har en bevisad god effekt på blodtryck, stressnivåer och ångest.

Ordet "skogsbad" blev ett av svenska språkets nyaste ord 2017. Men det har en lång historia. Ordet kommer från det japanska uttrycket Shinrin-Yoku som går ut på att människans kontakt med naturen anses vara avgörande för hälsan.

Våra deltagare har upplevt sin skogsvistelse som rogivande, att de har kommit närmare sig själva.

Idag är forskarna överens om att naturen är en effektiv hjälp att bekämpa stress. Våra sinnen får en återhämtning som inte är möjlig i stadsmiljö. Väl i naturen finns en värdefull teknik för att motverka stressen och det är Skogsbad.

När vi rör oss sakta och våra sinnen får naturkontakt minskar pressen på vår överbelastade hjärna. På så sätt minskar stressnivåer och vi kan hantera den bättre. Att ta en stilla promenad i naturen är att bryta sig loss från många av de intryck och stimuli som skapar oro och ångest.

Vi övar på att klara oss själva i skogen utan några som helst måsten. Fokusgruppen för projektet är tjejer och unga vuxna och dessa träffar är kostnadsfria.

Vi lär oss att göra upp eld och laga god mat över elden. Vi tränar på att slappna av i hängmatta och njuter av lugnet - utan stressmoment.

Träffarna kommer att innehålla vissa praktiska moment som att tända en eld med eldstål, att laga mat på murikka över öppen eld eller att koka kaffe. Du behöver inte ha med dig något mer än kläder och skor som är anpassade för att vara utomhus (och efter väder) resten tar våra aktivitetsledare hand om. Du ska fokusera på att ta in omgivningen och lugnet. Den som vill får prova avslappning i hängmatta.

Aktivitetsledaren kommer att ha en mobiltelefon med sig men i övrigt så rekommenderar vi att man lämnar alla typer av störningsmoment och stressfaktorer hemma eller på parkeringen.

Områdena som vi besöker är utvalda utifrån sin avskildhet men med möjlighet att köra eller cykla till en mötesplats.

Kunskap om att klara sig själv i skogen är viktig för att skapa trygghet. Den tryggheten blir hjälp till självhjälp när människor själva vågar sig ut i skogen för att vandra eller kanske skogsbada.

Det finns många rädslor kopplade till skogen. Det kan handla om att gå vilse, gå ensam eller att träffa på vilda djur. Sådana faktorer, som gör att människor hellre stannar utanför skogens lockande upplevelser, lär vi oss mer om för att kunna hantera.

Vi vill sprida kunskap om det trygga i att vistas i skog och mark. Som del i skogsbadandet, erhåller du också mer kunskap om att klara dig själv i skogen.

Alla skogar fungerar för skogsbad men undersökningar visa att gamla, ostörda och mossiga skogar har en större inverkan på oss människor.

Vi har valt ut några områden som vi tillsammans kommer att besöka. Dessa områden har vi valt utifrån följande kriterier

  • Inga närliggande cykel- eller löparspår
  • Gammal skog med mossig terräng
  • Ingen tillrättalagd eller påverkad natur
  • Parkering och utetoaletter i närheten

KartaFörstora bilden

Skogsbadplats på Vitberget. Klicka på bilden för att zooma

Hur anmäler jag mig?

Om du tillhör målgruppen unga vuxna, 16-22 år, kan du anmäla dig till prova-på tillfällen. Datum för dessa, vad du behöver ha med dig och mer om träffarnas innehåll:

Vilka är vi?

Vi som håller i skogsbad har olika bakgrund och olika yrken men med den gemensamma faktorn att vi alla, på något vis, jobbar för att personer ska få bättre hälsa.