Society Expo 2026

Expo 2026 visar upp
Skellefteå och utforskar hållbara lösningar

Här i Skellefteå pågår något unikt. Vi växer snabbt och vi vill göra det på ett hållbart sätt. Vi är stolta över vår gemensamma utvecklingsresa och vill visa upp den. 2026 anordnas Society Expo 2026 – ett globalt evenemang där vi lyfter Skellefteå och utforskar hållbara lösningar på utmaningar vi ställs inför. Målet är att hitta kunskap och verktyg som ger avtryck – både här hemma och ute världen.

Skellefteå ska växa mycket på kort tid. Och vi vill ha en hållbar samhällsutveckling. Det är grunden i vår utvecklingsstrategi, Skellefteå 2030. Det handlar om utbildning, arbetstillfällen, vård och omsorg, fritidsmöjligheter, öppenhet, och väldigt mycket mer. Med hållbarhet menar vi såväl klimatmässig, ekonomisk som social hållbarhet. Utvecklingsstrategin är utgångspunkten för Society Expo 2026.

Nu är vi mitt uppe i omställningen och vi måste ta stora kliv. Med Society Expo 2026 vill vi skapa nya samarbeten där olika aktörer tillsammans kan testa och utveckla idéer, lösningar och verktyg som ger avtryck. Det handlar också om att visa upp vår resa. Både för oss som bor här, beslutfattare, forskare och andra aktörer.

Kanske är den sociala hållbarheten är den största utmaningen av dem alla. Det är också ett ämne som vi särskilt vill lyfta under vårt Expo. Det handlar dels om att visa lyckade projekt som andra kan lära av. Men också om att undersöka utmaningar som vi står inför, där Society Expo 2026 kan driva utvecklingen för att hitta framtidens lösningar.

Och kanske viktigast av allt: vi gör det tillsammans. Alla är delaktiga i Skellefteås utveckling och alla är välkomna att bidra. Tillsammans upptäcker vi hur vi kan genomföra en snabb, men samtidigt hållbar samhällsomvandling.

Varmt välkomna 2026!

FAQ - Society Expo 2026

Ett globalt evenemang där målet är att hitta lösningar på grundläggande utmaningar som mänskligheten står inför. Det gör vi genom att tillsammans med många olika aktörer testa och utveckla idéer, lösningar och verktyg som ger avtryck i världen.

Expo är inte en bostadsmässa – det handlar inte om att visa upp bostäder, utan om
livsmiljöer ur ett större perspektiv.

Expo är till för oss alla som bor här. Alla är delaktiga i Skellefteås utveckling och alla är välkomna att bidra. Vi vill också visa för andra var vi kom ifrån, och vägen framåt.

Syftet med Expo 2026 är att bidra till och synliggöra Skellefteås hållbara och snabba
samhällsomvandling och att utveckla kunskap och verktyg som ger avtryck i världen. Vi vill skapa intresse för Skellefteå, som en attraktiv plats, nationellt och internationellt. Vi vill också utveckla samskapande som bidrar till att driva vår utveckling framöver. Och skapa avtryck i resten av världen.

Under våren/sommaren 2026.

Ja! Vill du ställa ut eller föreläsa? Eller kanske anordna ett event inom kultur och fritid? Välkommen att kontakta kundtjänst!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 januari 2024