Skellefteå kommun har lanserat en intern e-tjänst för beställning av välfärdsteknik.

– Det är en kvalitetssäkring för alla berörda – invånaren, medarbetarna i verksamheten och välfärdsteknikerna, säger Kenny Lundström, larmchef och teamledare för Team för välfärdsteknik.

E-tjänsten är till för medarbetare i kommunen som ska beställa olika välfärdstekniska produkter eller tjänster, alternativt avsluta teknik som redan finns ute. Nu finns en väg in för alla beställningar. Det kan exempelvis handla om trygghetslarm eller trygghetskamera till ordinärt boende, GPS eller läkemedelsgivare.

Får högt betyg

E-tjänsten lanserades under våren 2020. I början på 2021 har fler än 2300 ärenden kommit in via tjänsten. Och Kenny Lundström är hittills mycket nöjd med utfallet.

– Det har funkat jättebra och vi ser i våra system att användarnöjdheten är hög.

Syftet är främst en kvalitetssäkring för alla berörda

– Innan tjänsten togs i bruk användes väldigt mycket mejl och telefonsamtal. Det blev mycket detektivarbete för välfärdsteknikerna, säger Kenny Lundström.

”Av verksamheten för verksamheten”

Innan e-tjänsten togs fram gjordes ett gediget arbete med att identifiera hur kontaktvägarna såg ut.

– Vi ville hitta det bästa sättet att styra in mot e-tjänsten. Professionerna har själva varit med och tagit fram slutprodukten. Det är en produkt av verksamhet för verksamheten, säger han.

En annan stor fördel med e-tjänsten är att den är skalbar, berättar Kenny.

– Inför vi något nytt lägger vi bara in det i e-tjänsten. Den är väldigt formbar på det viset, säger han.

Fortsätt utforska

Fortsätt utforska