VFU Sjuksköterskeprogrammet

Umeå universitet

Sjuksköterskeprogrammet bedrivs på tre orter; Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik.

Distansutbildningen är delvis nätbaserad, med obligatoriska träffar i Skellefteå. Undervisningen sker till stor del via nätet men verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och träning i praktiska moment innebär fysisk närvaro på din studieort med omnejd, och utgör drygt en tredjedel av utbildningen. VFU omfattar totalt 32 veckor som görs inom studieortens avtalsområde, delar av Västerbotten, oftast på studieorten med omnejd. Förutom VFU innehåller varje termin 1-5 träffar à 2-5 dagar på studieorten.

VFU är förlagd till olika enheter inom avtalsområdet för studieorten (oftast Skellefteå med omnejd, Västerbottens län). Inom slutenvård finns VFU-platser vid Skellefteå lasarett samt vid Lycksele lasarett. VFU-platser inom primärvård, kommunal äldrevård samt psykiatrisk vård finns på olika orter inom länet vilket kan innebära en del resor och boende på annan ort.

Kategori:
Vård och samhälle
Utbildningstyp:
Universitet
Utbildningsform:
Distansutbildning
Utbildningens längd:
3 år, 180 hp
Studietakt:
100%
Startdatum:
2 september 2024
Sista ansökningsdatum:
Datum saknas

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juni 2024