Sök böcker och artiklar

Här hittar du tips på vilket material och länkar till var du kan ta hjälp.

Söktjänster

Tusentals tidskrifter erbjuds på Campusbiblioteket. De flesta finns som e-tidskrifter i fulltext och söks via Luleå universitetsbiblioteks webb. CAS-inloggning (LTU) krävs om du inte befinner dig på Campus Skellefteå.

Du som har en läsnedsättning kan låna böcker från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Låna talböcker genom att ladda ner eller gå till ditt lokala bibliotek. Punktskriftsböcker lånar du direkt från MTM.

Kom till oss på Campusbiblioteket om du inte har lånat från MTM tidigare så hjälper vi dig med inloggningsuppgifter och att komma igång.

Har du lånat tidigare så kan du gå direkt till Legimus, MTM:s katalog.

Legimus Länk till annan webbplats.

I LIBRIS databas "Uppsök" hittar du examensarbeten och uppsatser i fulltext. Sortera och filtrera direkt i databasen.

Uppsök Länk till annan webbplats.

Swepub ger dig möjlighet att söka bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m. som publicerats vid svenska lärosäten och myndigheter. Använd Swepub för att få en översikt av vad som skrivits inom ditt forskningsområde, få tag på fulltext, abstract och citeringar.

SwePub Länk till annan webbplats.

Böcker du behöver för studier/forskning/undervisning och som inte finns på Campusbiblioteket eller annat bibliotek i kommunen kan beställas som fjärrlån från LIBRIS, Sveriges högskole- och universitetsbiblioteks gemensamma databas.

Reservera böcker

Böcker som finns inne på Campusbiblioteket är inte möjliga att reservera. I stället gör du så här:

Sök upp boken här Länk till annan webbplats.

  • Är boken ”Tillgänglig” i Skellefteå? Hämta den på hyllan och låna i vår låneautomat under våra öppettider eller under Meröppet om du har passerkort. (GÖR PUNKTLISTA)
  • Är boken utlånad – eller är den tillgänglig endast i Luleå eller Piteå? Reservera den genom att klicka på Låna/reservera. Du får mailavisering med mer info när boken finns att hämta.
  • Problem att reservera böcker som är utlånade eller endast är tillgängliga i Luleå/Piteå? Kontakta oss på skelleftealibrary@ltu.se eller 0910-585345, så hjälper vi dig!

Artiklar som inte finns publicerade i sin helhet elektroniskt kan du beställa en kopia av. Det gör du genom att skicka artikelreferensen med e-post till oss – skelleftealibrary@ltu.se. Du behöver ha ett lånekonto för att beställa artiklar.

Kostnaden för att beställa artiklar hittar du i vår prislista.

Fjärrlånetjänsten där du kan beställa böcker för studier, forskning och undervisning erbjuds studenter, forskare och lärare vid universitet och högskola i Sverige. För att beställa fjärrlån behöver du också ha ett lånekonto på Campusbiblioteket.
Tillhör du inte någon av de nämnda kategorierna så vänd dig till Stadsbiblioteket eller ditt närbibliotek.

Fjärrlån av böcker beställs i LIBRIS

Vill du låna från LIBRIS men aldrig gjort det tidigare så använd länken nedan
Ny användare hos LIBRIS Länk till annan webbplats.

Har du glömt ditt lösenord? Få reda på det här Länk till annan webbplats.

Vill du kolla vad som hänt med dina fjärrlånebeställningar? Logga in i Libris här Länk till annan webbplats.

Du kan också titta på filmen för instruktioner

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 november 2021

Hittar du inte vad du söker?

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.