Servicedesk - Lärcentrum Campus Skellefteå

Lärcentrum Campus Skellefteå erbjuder möjligheter för vuxnas lärande. Utbudet är stort, från korta skräddarsydda företagsutbildningar till distanskurser och flexibla utbildningar vid högskolor och universitet i hela Sverige. På Lärcentrum finns fullt utrustade studierum, konferenssalar och sammanträdeslokaler för individer, grupper, offentlig sektor och näringsliv.

Här kan du få information, vägledning och stöd i ditt lärande. Lärcentrum är integrerat i Campus Skellefteå, och det innebär att du kan nå oss under hela arbetsveckan. Du har även tillgång till bibliotek, grupprum, datorer, videokonferens, trådlöst internet och kopiering.

Lärcentrum – för stora och små frågor

Linnéa Gustafsson på Lärcentrum har mångårig erfarenhet av att ta emot och hjälpa studenter. Det är genom Linnéa du bokar någon av de två anläggningar som finns för videokonferens. Hon är också den du bokar tenta hos via en digital funktionsbrevlåda och som ser till att det finns en tentavakt i ett färdigt tentarum. Under dagtid är det gratis att boka tentaskrivning på Campus Skellefteå.
Linnéa tycker att den dagliga kontakten med studenterna är det bästa med jobbet.

Studenterna är mina favoritkunder, jag blir så glad av dem och inspireras av att de har ett mål. Studenterna som läser här är engagerade och under åren hinner man bygga upp en relation som blir speciell. Jag tycker det är lite av en förmån att få hjälpa studenterna i deras viktiga vardag, säger hon.

Linnéa har även kontakt med studentföreningen och bokar in lokaler när det behövs.
– Det märks att det finns behov och folk uppskattar att man kan svara på frågor. Distansstuderande är kanske lite extra frågvisa eftersom de inte rör sig i våra lokaler lika ofta, säger hon.

Lärcentrum bygger nätverk mellan de som söker och ger utbildning och är det naturliga navet för behov och tillgång av kompetensutveckling och på så sätt en del i den regionala tillväxten.

Tentamen

På Campus Skellefteå kan du även göra din tentamen. För detta krävs det att du registrerar dig hos Lärcentrum.

OBS! Anmälan om tid för tentaskrivning ska anmälas förutom till din institution, även till lärcentrum.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 mars 2022