Social hållbarhet

Så blev Skellefteå Europas tillgängligaste stad

Skellefteå är Europas mest tillgängliga stad. Det menar åtminstone EU-kommissionen som tilldelat kommunen sitt årliga tillgänglighetspris, Access City Award.

– En stor ära och ett prestigefyllt pris. Nu måste vi fortsätta jobba med de här frågorna på ett strukturerat sätt, säger Elin Brännström, som är delaktighetssamordnare på Skellefteå kommun.

Det var i november 2022 som Skellefteå fick priset för sina framstående insatser för att bli en tillgänglig stad. Tillgänglighet handlar om att alla ska kunna ta sig fram och ta del av vad exempelvis en stad har att erbjuda. Det ska inte spela någon roll om du en funktionsnedsättning eller inte.

Priset är ett resultat av långt och målmedvetet arbete med tillgänglighet i kommunen.

– Det är framför allt ett pris för alla i funktionsrättsrörelsen som har jobbat i många år för att Skellefteå ska bli mer tillgängligt, säger Elin Brännström.

Som delaktighetssamordnare är hon länken mellan funktionsrättsföreningarna och kommunen, och jobbar med föreningarna på ett strukturerat sätt via Rådet för förebyggande av funktionshinder (RÅFF) och i kommunens olika projekt. Det finns även en tillgänglighetsrådgivare som jobbar med fysisk tillgänglighet och praktisk vägledning. Elin menar att enigheten i tillgänglighetsfrågorna är en annan nyckel till framgången.

– Det är en framgångsfaktor att vi haft en politisk enighet som prioriterat de här frågorna under många år och att det har förankrats i den funktionsrättspolitiska strategin ”Ett Skellefteå för alla”. På så vis har vi kommit långt!

I ett växande Skellefteå utgår kommunen från något som kallas universell utformning. Det handlar om att skapa lösningar som fungerar för så många som möjligt redan från början. Då inkluderar man fler och slipper göra anpassningar i efterhand. Det kan exempelvis handla om att ställa tillgänglighetskrav i upphandlingar eller att ta fram lösningar för exempelvis byggnader, IT-system och transporter som fungerar för så många som möjligt.

– Att bygga för alla är något som gynnar hela samhället, och inte bara de som lever med funktionsnedsättningar, säger Elin.

Kommunen har bland annat också haft en obligatorisk utbildning om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

– Det är ett stort ställningstagande, att alla ska kunna de här frågorna, säger hon.

Så hur märks då tillgängligheten i vardagen för Skellefteåborna? Elin Brännström menar att det främst märks för de som själva har en funktionsnedsättning. Men tillgänglighetsarbetet syns till exempel vid älvbrinken, där det bland annat finns en utomhushiss, taktila kartor och ledstråk. Utanför Sara kulturhus är tillgängligheten också märkbar, där har funktionsrättsföreningarna varit med från början för att skapa en yta som fungerar för så många som möjligt.

– Framför allt märks det på de nyare ställena, där vi försöker få med de här perspektiven från början, säger Elin.

Nu hoppas hon att kommunen kan fortsätta jobba med frågor om tillgänglighet och delaktighet på ett strukturerat sätt. Och att man ska se ett ekonomiskt värde och konkurrensfördelar för att skapa, bygga och göra för alla och inte bara för normen.

– På många sätt har vi kommit väldigt långt, i jämförelser med andra svenska och europeiska städer. Men vi har mycket jobb kvar att göra, och det är något som pågår hela tiden. Vi kommer aldrig att bli helt klara med det, säger Elin Brännström.

Fakta: Tillgängliga Skellefteå.

Här är några av de saker Skellefteå har gjort för att bli en mer tillgänglig stad:

- Uppvärmda gågator.

- Innovativa IT-lösningar (TIDA appen och AR-app i Sara kulturhus).

- En halvtidstjänst som under två år utbildade personer med funktionsnedsättningar i digital teknik.

- En SMS-tjänst för personer med synnedsättning som informerar om vägarbeten och eventuella hinder.

- Tillgänglig kollektivtrafik med bussar som är lätta att stiga på, ramper, textskärmar och röstutrop.

Fakta: Access City Award.

Access City Award lanserades 2010 och belönar europeiska städer som har visat upp bästa praxis och ansträngt sig för att säkerställa lika tillgång till bostäder, kollektivtrafik, informations- och kommunikationsteknik och andra tjänster för personer med funktionshinder och äldre medborgare.

Vinsten innebär drygt 1,6 miljoner kronor i prispengar till Skellefteå kommun. Av den summan ska 1,1 miljoner användas till att bygga en upplevelseutställning på Exploratoriet. Tanken är att lyfta fram olika funktionsnedsättningar, så att barn och unga kan få större insikter om hur det är att leva med funktionsnedsättning. Förutom upplevelseutställningen kommer prispengarna att gå till kommunens funktionsrättsföreningar. Det handlar om minst 450 000 kronor och de kan ansöka om pengar redan nu. 100 000 kronor ska dessutom användas till föreläsningar inom funktionsrättsområdet.

Källa: EU-kommissionen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 maj 2024