Social hållbarhet

Bildning i centrum när tre nordiska länder träffades på symposium

Att främja bildning är viktigt för att bygga ett socialt hållbart, inkluderande samhälle. Med dagens snabba utveckling är bildning viktigare än någonsin. Men frågan är hur det ska gå till? I november träffades representanter från tre nordiska länder, Sverige, Finland och Norge, i Skellefteå för att samtala om ämnet.

Bildning handlar inte bara om formell utbildning, utan om en bredare förståelse för och kunskap om samhället, kulturen och världen vi lever i. En process som via arbetsliv, samhällsengagemang, kulturella aktiviteter, dialog och personlig reflektion, pågår hela livet.

På Scandic Skellefteå hölls ett symposium inom ramen för det strategiska partnerskapet mellan Umeå Universitet och Skellefteå kommun, samt det finsk-svenska projektet HanaAcademy vid Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland och med stöd bland annat av Kulturfonden för Sverige och Finland.

Bland annat fick deltagarna en inspirerande föreläsning av Bengt Kristensson Uggla, professor vid Åbo Akademi som bland mycket annat lyfte det viktiga samarbetet mellan de tre nordiska länderna.

Bengt Kristensson Uggla, professor vid Åbo Akademi.

Heidi Hansson, professor vid Umeå Universitet och ordförande i HanaAcademy håller med om att samarbetet är viktigt.

- Jag tror att det är oerhört viktigt att alla tre länderna är med. Inte minst för att vi ska lära oss av varandras olika sätt att möta problematiken på. Vi har perspektiv som vi behöver dela med varandra. Sedan ser vi på utbildning på lite olika sätt i de olika länderna och det kan man också lära sig av, säger hon.

Under symposiet deltog representanter från olika delar av samhället. Och Heidi Hansson tror att mötesplatser som denna kommer att kunna bidra med många insikter.

- Det är viktigt att se de olika perspektiven. De som deltog är mitt inne i samhällsomvandlingen inom industrin och utvecklingsföretag, men det är också deltagare inom folkbildning, universitet, kommun, alltså alla delarna.

Hon menar att det är väldigt viktigt att skapa förståelse för andras perspektiv.

- En sak som man väldigt ofta missar är vi varken förstår tekniken, vetenskapen eller ekonomin bakom till exempel en sådan här industribyggnad, Northvolt, som finns i Skellefteå. Och när vi inte förstår det så är det väldigt lätt att skapa sig en massa förutfattade meningar om vad som egentligen händer. Vad har vi för möjligheter att få veta det och förstå det? Det är viktigt att få den kunskapen. Och det tror jag att vi måste skapa mötesplatser för.

Under dagen hölls också panelsamtal kring bildningens värde i olika ämnen som vetenskap, samhällsomvandling, kultur och folkbildning.

Dagen efter samlades en mindre grupp för att staka ut framtiden. Bland annat planeras ett forskningsprojekt.

- Men vi tänker oss också ett utvecklingsprojekt med tanke på den situation vi befinner oss i den här utvecklingskorridoren mellan Mo i Rana och Vasa där vi egentligen står inför samma problematik. Vi riskerar att hamna i kompetenskannibalism om vi inte utnyttjar de här möjligheterna att göra saker gemensamt, säger Heidi Hansson.

Medverkade under symposiet gjorde representanter från Umeå universitet, Skellefteå kommun, Vasaregionens utveckling AB, Folkuniversitetet, Föreningen Norden, Hanaholmen, Hanken, Kvarkenområdet, Länsstyrelsen Västerbotten, Mittuniversitetet, MidtSkandia, Nord universitet, Studiefrämjandet, Åbo akademi som representanter från norra regionens näringsliv.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 april 2024