Bostäder

Ett Skellefteå i högkonjunktur behöver ett trendbrott för att växla upp byggboomen

Arbetslösheten är lägst i Sverige och det finns gott om arbetstillfällen. Befolkningsrekordet slås varje vecka och prognoserna pekar stadigt uppåt. Enligt bankerna finns dessutom de bästa konjunkturutsikterna där. Skellefteå är onekligen en hotspot i Sverige där alla möjligheter för att bygga för en hållbar framtid finns – men byggbranschen avvaktar ändå. Nu behövs ett trendbrott. Omgående.

Förutom Sveriges storstadsregioner är det Skellefteå som upplever det allra högsta inflyttningstrycket. Aldrig tidigare har det flyttat in så många till kommunen som ifjol när man växte med 2140 nya invånare.

Rekordsiffrorna ställer däremot stora krav på samhällsservice, infrastruktur och inte minst bostäder. Även om byggkranarna tornar upp sig så har tillförandet av nya bostäder inte kunnat hänga med i samma utveckling som behovet på 1000 nya bostäder per år.

Det behövs helt enkelt aktörer som är villiga att satsa. Kommunen efterlyser kreativa synsätt, nya affärsmodeller och samarbeten från såväl företag som staten.

– En utmaning vi stöter på när vi söker kapital är att de som sitter på pengarna ofta befinner sig i Stockholm och har en föråldrad syn på Norrland. Vi önskar att de kunde se förbi det och ta del av vår utvecklingsprognos som är jättestark. Tyvärr blandas vi ofta ihop med satsningarna i Boden och Luleå, som är några steg bakom oss i utvecklingen, säger Patrik.

Konjunkturinstitutet har nyligen gått igenom statistik från Skellefteå och kommit fram till vilket unikt klimat som råder här:

– Vi har högkonjunktur när övriga Sverige har lågkonjunktur. Det är den känslan vi haft men det var intressant att se det svart på vitt från Konjunkturinstitutet.

Skellefteå går alltså mot strömmen tack vare de investeringar som görs, men klarar sig inte utan att påverkas. Trots ett starkt intresse från byggbolag som vill bygga bostäder i området finns det en brist på tillgängligt kapital från investerare.

– Det här skapar en moment 22-situation där vi inte vill anvisa mark för bostadsbygge utan tillräcklig finansiering. Jämför vi situationen och hur den skiljer sig för bara två år sedan då räntorna var nästan noll så är det stor skillnad.

I Sverige har vi sviktande konjunktur, höjda räntor, ökade råvarupriser – allt spelar såklart roll när byggaktörer räknar på projekt.

- En viktig insats för att möta utmaningarna inom bostadsbyggandet är att samarbeta med bostadsaktörer för att hitta kreativa samt kostnadseffektiva lösningar och underlätta för projekt att komma igång smidigt, säger Patrik och fortsätter:

– Det som är viktigt för oss är att utvärdera och i vissa fall justera kommunens markpriser och exploateringskostnader för att göra projekt mer attraktiva för investerare. Genom att erbjuda alternativ som tomträtter och uppskjuten betalning, tills hyresintäkterna börjar komma in, så försöker vi göra det mer lockande för investerare att satsa på bostadsprojekt i Skellefteå.

Han understryker att staden faktiskt växer med ett par tusen invånare per år och att behovet av bostäder är akut.

– För att möta den växande efterfrågan behöver vi bygga betydligt fler bostäder än vad som gjorts hittills. Det är vårt huvudfokus just nu för att inflyttningen inte ska stanna av, säger Patrik.

HIGHLIGHTS

Unik tillväxt och utveckling enligt konjunkturinstitutet

1600 bostäder färdigställda under 2022 och 2023

Befolkningsökning på 2140 personer – störst befolkningsökning utanför storstadsregionerna - under 2023

Drygt 95 procent av invånarna trivs i Skellefteå enligt SCB:s medborgarundersökning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 mars 2024