Frigg

  • Projekt Bostäder, Verksamheter
  • Fas Genomförd
  • Plats Centrala stan

Nya kvarteret Frigg ska erbjuda många lägenheter och ett levande gatuliv

För att skapa ett levande gatuliv och variera bostadsutbudet har Skebo byggt 198 hyresrätter vid Baldergymnasiet. Inflyttning skedde i etapper vintern 2022 och våren 2023.

Det nya kvarteret Frigg ligger mot Nygatan i söder och Kanalgatan i norr. Det består av åtta lägenhetshus, med fyra till sex våningar i varje, samt en högdel i nordvästra hörnet som markerar entrén in i Centrala stan längs Kanalgatan.

Hela kvarteret är byggt i trä och rymmer både bostäder och nya kontor och lokaler för kommersiell eller offentlig verksamhet samlade runt en innergård. Innergården har grönytor med utrymme för avkoppling och samvaro. Parkeringsmöjligheter finns i bottenplan under hus och innergård. Det planeras också för en bil- och cykelpool.

I detaljplanen för området ingår det även att öppna för trafik vid Lasarettsvägen förbi Frigg med en rondell mot Kanalgatan. Planen är att stänga den nuvarande järnvägsövergången vid Lasarettsvägen för fordonstrafik och ersätta korsningen med en planfri korsning under järnvägsleden.

Aktörer
Skebo
Lindbäcks

Aktuellt i projektet

Länkar

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori

Visar 5 av 36 nyheter