Strömsör

  • Projekt Bostäder
  • Fas Genomförd
  • Plats Älvsbacka

En levande stadsdel med gröna stråk har skapats vid älven

Stadsdelen Strömsör har växt fram och erbjuder 200 lägenheter, gröna stråk, parkeringshus och kontorsmiljöer.

Strömsör ligger centralt, på östra sidan av E4 intill brofästet vid norra sidan av älven. Innergårdar och hus blandas med gröna stråk, vilket tillsammans med älven ger en trevlig och promenadvänlig miljö.

I området finns också ett parkeringshus och ett kontorshus. Parkeringshuset har två våningar under mark samt fyra våningar ovan mark. Kontorshuset Svalan intill är fyra våningar högt och husets del ut mot älven är hela sju våningar.

Ett fokus på hållbarhet kännetecknar Strömsör i allt från avfallshantering, vattenförsörjning, och energianvändning till materialval, fuktsäkerhet och ventilation.

Grönskan inom Strömsör
Mellan Skellefteälven och lägenheterna byggdes ett grönområde. De som bor och vistas i närheten har en upplyst miljö och kan njuta av en park med buskar sittplatser. Det finns även en regnträdgård, den första av sitt slag i kommunen, som används för att samla upp regnvatten.

Aktörer
Skellefteå kommun
Skebo
Riksbyggen
Skellefteå Industrihus

Länkar

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori

Visar 5 av 34 nyheter