Strömsör

  • Projekt Bostäder
  • Fas Genomfört
  • Plats Älvsbacka

En levande stadsdel med gröna stråk har skapats vid älven

Stadsdelen Strömsör har växt fram och erbjuder 200 lägenheter, gröna stråk, parkeringshus och kontorsmiljöer.

Strömsör sträcker sig från E 4 och österut längs älvens norra sida, höger sida om Viktoriabron om du kör in mot Skellefteås centrum söderifrån. Innergårdar och hus blandas med gröna stråk, vilket tillsammans med älven ger en trevlig och promenadvänlig miljö.

I området finns också ett parkeringshus och ett kontorshus. Parkeringshuset har två våningar under mark samt fyra våningar ovan mark. Kontorshuset Svalan intill är tre till fem våningar högt och husets del ut mot älven är hela sju våningar.

Ett fokus på hållbarhet kännetecknar Strömsör i allt från avfallshantering, vattenförsörjning, och energianvändning till materialval, fuktsäkerhet och ventilation.

Aktörer
Skellefteå kommun
Skebo
Riksbyggen
Skellefteå Industrihus

Länkar

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori

Visar 5 av 24 nyheter