Hållbara Skellefteå

Klimatavtryck

År 2040 ska Skellefteå vara en klimatneutral plats, men 2030 ska kommunorganisationen gå före och nå samma mål – det är ...

Organisation, styrning och resultat

Samarbete och samverkan är centralt för en hållbar utveckling av Skellefteå och samhällsutvecklingen i stort. Att vi lyc...

Social hållbarhet

I Skellefteå arbetar vi för att skapa förutsättningar för en jämlik hälsa för alla. För att uppnå det krävs samarbete oc...

Spara på miljön och pengarna

Allt vi gör lämnar någon form av avtryck i form av växthusgaser. Hur vi gör det, vilka val vi gör kan göra stor skillnad...

Hållbara Skellefteå

Vi har höga ambitioner i Skellefteå. Det finns inget alternativ till att utvecklas hållbart när vi växer.

När Skellefteå förändras hänger allt ihop. Det är mycket som sker samtidigt i den extraordinära samhällsomvandlingen som vi nu är mitt uppe i. Resan mot ett mer hållbart samhälle handlar om utbildning, arbetstillfällen, vård och omsorg, fritidsmöjligheter, öppenhet, klimatfrågor och väldigt mycket mer.

När vi utvecklas i rekordfart har vi ett stort ansvar, men också många möjligheter att skapa hållbara lösningar. Genom samarbete, ansvarstagande och innovationer siktar vi på att bli en förebild för hur hållbar samhällsutveckling kan ske. Det finns mycket vi inte har gjort än, och ibland misslyckas vi, men vi är också en god bit på väg.

I grunden utgår vi från vår utvecklingsstrategi Skellefteå 2030 och FN:s Agenda 2030 och de globala målen, men hur du som bor här bidrar är också viktigt. Du och de nya invånarna som flyttar hit kommer att vara med och skapa vårt hållbara samhälle – vår hållbara plats för en bättre vardag.

Aktuellt

  • Ändrade attityder till återbruk i Skellefteå

    När Skellefteå kommun bygger om eller nytt är fokus numera på att återbruka möbler och inventarier. Nästa steg är att även börja återbruka byggmaterial. - Vi har blivit bättre på att tänka oss för vid inköp och upphandlingar. Att först se över vad vi har, säger Eva Nyström, förvaltare på Fastighetsavdelningen.
  • Så blir Skellefteås förskolor alltmer hållbara

    Hållbarhet är i fokus när Skellefteå kommun bygger nya förskolor. Genom åren har det gjorts stora framsteg för att minimera klimatpåverkan. Ambitionen är att vara en föregångare i branschen och att hela tiden bli ännu bättre.
  • Familjens resa för en hållbar livsstil – alla bidrar på sitt sätt

    På Hjortronstigen i Skellefteå bor Angelica Holmqvist tillsammans med sin sambo Lee och deras två döttrar My och Ellie. Tegelhuset uppe på kullen blev en perfekt kompromiss mellan stadsliv och att vara omgiven av lite skog – det passar också bra med deras engagemang för hållbarhet och en grön livsstil. – Att leva hållbart behöver inte vara så komplicerat. Det lilla i vardagen kan göra stor skillnad, säger Angelica.
Senast uppdaterad: