Allas lekplats

 • Projekt Grönområden och fritid
 • Fas Pågår
 • Plats Kågedalen

För aktiva barn

Attraktiva lekmiljöer är en viktig del för att bidra till barns fysiska aktivitet. Det är också ett viktigt inslag i ett växande Skellefteå. Därför bygger vi nya lekmiljöer i Ersmark. Det blir nya lekplatser, en lekskog och en fruktträdgård. Lekplatsen stod klar hösten 2023.

Under våren 2022 genomfördes en invånardialog där Ersmarksborna fick tycka till och komma med önskemål om utformningen. Detta har varit grunden för planeringen av de olika lekmiljöerna.

 • En ny stor stadsdelslekplats har byggts vid idrottsplatsen i Ersmark. Den gamla lekplatsen vid Larsvägen och skolan har avvecklats.
 • En ny lekplats kommer att byggas vid Basvägen och lekplatsen vid Mittfältsvägen ska omvandlas till lekskog.
 • Lekplatsen vid Klaravägen har omvandlats till ett parkområde med fruktträd och är den första kommunala fruktträdgården. Syftet med trädgården är att främst gynna den biologiska mångfalden, men också besökarna.

Aktörer
Skellefteå kommun
Nordkust bygg

Aktuellt i projektet

  Länkar

  Relaterade planer

  Fler projekt i samma kategori