Lekmiljöer Ersmark

 • Projekt Grönområden och fritid
 • Fas Planeras
 • Plats Kågedalen

För aktiva barn

Attraktiva lekmiljöer är en viktig del för att bidra till barns fysiska aktivitet. Det är också ett viktigt inslag i ett växande Skellefteå. Därför bygger vi nu nya lekmiljöer i Ersmark. Två nya lekplatser, en lekskog och en fruktträdgård.

Under våren 2022 genomfördes en invånardialog där Ersmarksborna fått tycka till och komma med önskemål om utformningen. Detta har redan och kommer även fortsättningsvis att ligga till grund för planeringen av de olika lekmiljöerna.

 • En ny stor stadsdelslekplats byggs vid idrottsplatsen i Ersmark. Samtidigt avvecklas den gamla lekplatsen vid Larsvägen och skolan.
 • En ny lekplats byggs vid Basvägen och lekplatsen vid Mittfältsvägen omvandlas till lekskog.
 • Lekplatsen vid Klaravägen omvandlas till ett parkområde med fruktträd som blir den första kommunala fruktträdgården. Syftet med trädgården är att främst gynna den biologiska mångfalden, men också besökarna.

Nu pågår arbetet med planeringen och utformningen av lekmiljöerna.

Aktörer
Skellefteå kommun
Nordkust bygg

Aktuellt i projektet

  Länkar

  Relaterade planer

  Fler projekt i samma kategori