Backen Sunnanå

  • Projekt Bostäder
  • Fas Planeras
  • Plats Sunnanå

600 fler bostäder i ett naturnära område

Väster om Nyckelgatan kommer ett nytt bostadsområde som utgår från barnens perspektiv växa fram. Det blir drygt 600 nya bostäder, med liv mellan husen och plats för både lek, samvaro och odling.

Bostadsområdet Backen ligger på Rösbergets norra sluttning, söder om Lantmannagatan och mellan Falkträskets förskola och bostadsområdet Nyckelgatan. Här planeras det för flerbostadshus som blir mellan fyra till sex våningar höga. Bostäderna ska stå i grupper med parkmark emellan för att skapa mötesplatser för spontana aktiviteter, gemenskap och möten mellan människor.

Området får ett stort fokus utifrån hur barn nyttjar det, och ska knytas ihop med skolområdet och skogen. En lekplats planeras också centralt och det kan bli aktuellt med en ny förskola. Här kommer även viktiga grönstråk att bevaras för att boende i närområdet ska kunna fortsätta använda skogen på Rösberget.

Aktörer
Skellefteå kommun
Skanska

Aktuellt i projektet

Länkar till fler projekt

Aktörens webbplats

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori

Visar 3 av 34 nyheter