Norr om Orkestervägen

  • Projekt Bostäder
  • Fas Planeras
  • Plats Sjungande dalen

Sjungande dalen växer med 200 hyresrätter

För att Skellefteå ska växa krävs fler flerbostadshus. Nu planeras det för 200 hyresrätter vid ett skogsområde på Sjungande dalen.

Husen blir 5-9 våningar höga och planeras norr om Orkestervägen. Hyresrätterna kommer bli en förlängning av det nuvarande bostadsområdet söder om Orkestervägen.

De nya lägenhetshusen ska byggas i trä, vilket följer Skellefteå kommuns riktlinjer för ett hållbart byggande. Det planeras för två innergårdar med grönytor. Där kommer det finnas gemensamma ytor för lek och aktiviteter för de boende samt utrymme för avkoppling.

Parkeringsmöjligheter kommer finnas, både för bil och cykel, det blir cirka 400 cykelparkeringar. På den västra delen av området kommer en ny gång- och cykelväg ansluta vilket kommer utgöra ytterligare en entré till skogen och elljusspåret.

Aktörer
Sveafastigheter

Foto: Patrick Degerman. Bilden medfinansieras av Europeiska unionen.

Aktuellt i projektet

Länkar

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori

Visar 3 av 30 nyheter