Nästan 300 nya lägenheter ska byggas i Skellefteå

Ytterligare cirka 270 nya lägenheter kommer att byggas i Skellefteå nu när Skellefteå kommun har förlängt markanvisningsavtal med Samhällsbyggnadsbolaget, SBB.

En av markanvisningarna gäller Krongatan på Moröhöjden där 180 lägenheter ska byggas med start i juni 2024. De kommer att vara fördelade på fem hus, fyra till tio våningar höga.

– Vi arbetar intensivt med markanvisningar för att kunna hålla igång takten i bostadsbyggandet och möta den stora efterfrågan. De förlängda avtalen är en viktig bit på vägen och kommer att göra det möjligt att bygga många lägenheter de kommande åren, säger Patrik Larsen, mark- och exploateringschef vid Skellefteå kommun.

En annan markanvisning gäller Södertorg på Sörböle. Där ska det byggas 90 lägenheter med start under sista kvartalet 2024. I bottenplan på byggnaderna ska det rymmas lokaler för restauranger, butiker och kontor, och syftet är att området ska bli en naturlig mötesplats.

Skellefteå kommun har även förlängt markanvisningsavtalet med SBB för ett område för flerbostadshus norr om Orkestervägen på Sjungande dalen. Här pågar fortfarande planläggning och det finns inget datum för byggstart än.

För att läsa mer om planerade, pågående och nyligen genomförda projekt, gå in kommunens projektsida Skellefteå växer. Länk till annan webbplats.

Relaterat:

Senast uppdaterad: