Örjansskolan

  • Projekt Skola och omsorg
  • Fas Pågår
  • Plats Skelleftehamn

Skolmiljön förbättras när Örjansskolan byggs ut

Återbruk och hållbarhet är i fokus när Örjansskolan i Skelleftehamn byggs ut och renoveras. Inflyttning i skolan planeras till höstterminen 2026.

Skolan byggs ut med fler byggnader och anpassningar görs för att fler barn ska rymmas. Vissa delar av skolan renoveras ytligt medan andra delar, matsal och slöjdsal, blir helt nya. Två av byggnaderna har rivits och delar av den har återbrukats inför uppbyggnaden av den nya byggnaden. Genom att samla all skolverksamhet i Skelleftehamn på Örjansskolan får barnen en sammanhållen skolgång i moderna och funktionella lokaler under hela grundskoletiden. De yngsta barnen får tillgång till en ny utelärmiljö för lekar under sina raster.

Den nya skolbyggnaden kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad silver. Det ställer höga krav på till exempel låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval.

Aktörer
Skellefteå kommun
Rekab

Aktuellt i projektet

Länkar

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori

Visar 2 av 5 nyheter