Örjansskolan

 • Projekt Skola och omsorg
 • Fas Planeras
 • Plats Skelleftehamn

Skolmiljön förbättras när Örjansskolan byggs ut

Återbruk och hållbarhet är i fokus när Örjansskolan i Skelleftehamn byggs ut och renoveras. Bygget kommer att starta under våren 2024 och inflyttning i skolan planeras till höstterminen 2026.

Skolan byggs ut med fler byggnader och anpassningar görs för att fler barn ska rymmas. Vissa delar av skolan renoveras ytligt medan andra delar, matsal och slöjdsal, blir helt nya. Två av byggnaderna kommer att rivas. Genom att samla all skolverksamhet i Skelleftehamn på Örjansskolan får barnen en sammanhållen skolgång i moderna och funktionella lokaler under hela grundskoletiden. De yngsta barnen får tillgång till en ny utemiljö för lekar under sina raster.

Efter om- och nybyggnationen av Örjansskolan kommer det finnas plats för 600 elever på skolan. Det kommer även finnas utrymme och möjlighet att fortsätta bygga ut skolan för ytterligare 150 elever, om antalet elever fortsätter att öka i området.

Skolbyggnaderna kommer att byggas för att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad silver. Det ställer höga krav på till exempel låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval.

Aktörer
Skellefteå kommun
Rekab

Aktuellt i projektet

  Länkar

  Relaterade planer

  Fler projekt i samma kategori

  Visar 2 av 5 nyheter