Kågeskolan

  • Projekt Skola och omsorg
  • Fas Planeras
  • Plats Kåge

Kåge växer med fler barn

Antalet elever i Kåge väntas att öka och för att möta detta ska Kågeskolan bli större. Skellefteå kommun utreder nu på vilket sätt skolan kan byggas ut och samtidigt spara så mycket som möjligt av utemiljön.

Planen är att Kågeskolan i framtiden ska rymma 885 elever, en ökning med 335 elever från dagens elevantal. Enligt framtidsutsikter för kommande elevantal kommer Kågeskolan inte att ha tillräcklig kapacitet i kök, skolrestaurang, idrottsyta och klassrum för att möte behoven fram till år 2040.

Aktör
Skellefteå kommun

Aktuellt i projektet

Länkar till fler projekt

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori

Visar 2 av 5 nyheter