Nallebjörnens förskola

  • Projekt Skola och omsorg
  • Fas Planeras
  • Plats Anderstorp

Plats för fler barn i ett växande område

En ny förskola planeras på Anderstorp med en utemiljö till 200 lekande barn.

I takt med Skellefteå kommuns kraftiga expansion behövs fler förskoleplatser i Skelleftedalen. På Lövgränd, Anderstorp, planeras det för en ny, hållbar förskola med plats för 200 barn fördelade på tio avdelningar. Den planeras att byggas norr om den befintliga förskolan i området. Placeringen av den nya förskolan längre in i området skapar en direktkontakt med Hällbergs park, det stora grönområdet på Anderstorp. I samband med att nya Nallebjörnens förskola står klar kommer den äldre byggnaden att rivas och tomten kommer därefter nyttjas till att bygga bostäder på. Idag finns det plats för 80 barn i den nuvarande förskolan och utökas med 120 barn.

Förskolan kommer byggas i ett naturnära område och utformas för att ge barnen bra förutsättningar för en god pedagogisk utveckling. Den generösa utemiljön kommer uppmana till aktiva lekar och utforskande tillsammans.

Aktörer
Skellefteå kommun

Foto: Patrick Degerman. Bilden medfinansieras av Europeiska unionen.

EU-loggan

Aktuellt i projektet

Länkar

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori

Visar 2 av 5 nyheter