"rootPage" is not defined.

Hållbara och inspirerande miljöer

Det blir viktigare att kunna möta den snabba utveckling som sker och behovet av kompetensförsörjning som följer med det. En nödvändig utveckling för ett växande Skellefteå.

Campus Skellefteå, som är beläget i centrala Skellefteå, omfattar cirka 46 800 kvm lokalyta som ägs av det kommunala bolaget Skellefteå Industrihus AB. Lokalerna på området hyrs ut kommersiellt till företag/utbildningsanordnare, Skellefteå kommun samt Umeå Universitet och Luleå Tekniska Universitet.

I Skellefteå kommun sker nu en väldigt snabb samhällsutveckling. Ett antal företag, främst inom elektrifiering och energilagring, etablerar sig och efterfrågar många nya medarbetare och kompetens. De nya teknikområdena innebär efterfrågan på både utbildning och innovation. Samtidigt medför en stark tillväxt inom industrin även ett behov av andra kompetenser i samhället varför frågan om inflyttning, utbildning och forskning blir avgörande för en fortsatt stark utveckling i Skellefteå.