Spel & IT

Sverige anses av många att vara ledande på spel och på Skellefteås digitala företag har man sedan länge arbetat med spelrelaterade produkter och det finns en stark spelkultur som varje år manifesteras på festivalen Nordsken. Idag samarbetar fem kommuner i Norr- och Västerbotten under det gemensamma varumärket Arctic Game, Sveriges snabbast växande spelkluster och många fler initiativ har vuxit fram.

Skellefteå fortsätter att ha en framträdande position som en av landets ledande IT-städer. På Campus Skellefteå kan du läsa på plats men även om du väljer distans ges ett utvecklat stöd med lokala studiegrupper och kontakter med framtida arbetsgivare för dig som väljer att plugga här.

Aktuella utbildningar inom Spel & IT

 • Informationssäkerhet, normal, master. Nordiska studenter.

  Masterprogrammet i informationssäkerhet vid Luleå tekniska universitet fokuserar på säkerhet i relation till organisatorisk kunskap, design av säkra informationssystem och säkrad kontinuitet i ICT-tjänster. Förkunskapskrav Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng inom systemvetenskap, datateknik, informationssystem eller inom näraliggande område. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6

 • Futuregames Game Designer

  Do you play a game and often think of how you can tweak its UI to a more player-centric UI? UX design is where the science of the player meets the art of game design. Seemingly small choices made by every one of the game/product development team impacts how the game experience manifests in players. Learn to be the voice of the player as a user experience designer, and create the game you will want to play.

 • Game UX Designer

  The demand is high for UX design. Do you play a game and often think of how you can tweak its UI to a more player-centric UI? UX design is where the science of the player meets the art of game design. Seemingly small choices made by every one of the game/product development team impacts how the game experience manifests in players. Learn to be the voice of the player as a user experience designer, and create the game you will want to play.  

 • Fysisk aktivitet och hjärnhälsa i skolan

  Kursen innehåller följande områden: Begrepp inom fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande Begrepp inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Folkhälsopolitiska mål och styrdokument Effekter av fysisk aktivitet på fysisk och psykisk hälsa, kognitiva funktioner och lärande med fokus på barn och ungdomar Effekter av olika insatser för fysisk aktivitet i skolan Hur insatser och implementering av insatser kan utvärderas Inkludering som förutsättning till jämlik hälsa Undervisningen sker i form av föreläsningar, seiminarier, gruppuppgifter, handledning och projektarbete. Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt. Kursen Fysisk aktivitet för hjärnhälsa är en distanskurs som genomförs med möjlighet till platsförlagda aktiviteter i Skellefteå samt om möjligt, i övriga regionen i samverkan med Akademi Norr.

 • Att leda i förändring

  Under kursen ges en teoretisk bakgrund inom ledarskap samt inlärningspsykologiska perspektiv på förändringsarbete. Kursen behandlar de utmaningar dagens chefer möter avseende anpassning till ökad komplexitet, snabba förändringar och teknisk utveckling. Kursen har även fokus på praktisk tillämpning av konkreta verktyg vid förändringsarbete, metoder för involvering och delaktighet av medarbetare samt för att främja en hälsosam arbetsmiljö. Förändring som fenomen och förändringsledarskap Inlärningspsykologiska perspektiv på ledarskap och förändring Metoder för involvering och delaktighet av medarbetare Fallgropar med förändring och hur dessa kan undvikas Metoder för hållbart ledarskap och hälsosam arbetsmiljö Kursen Att leda i förändring ges med sökort Skellefteå och omfattar campusförlagda moment.

 • Hållbart ledarskap

  Utifrån de kunskaper studenten har erhållit genom tidigare yrkeserfarenhet sker en vidareutveckling av vetenskapligt baserad kunskap och specialisering mot specialidrotten med fokus på ett hållbart ledarskap och coachning i samband med mästerskap. hållbart ledarskap på lång sikt, hållbart ledarskap under mästerskap, prevention av stressrelaterad problematik, främja återhämtning, vitalitet och välbefinnande, reflektionsdagbok, coachens situation och behov, tillämpat fördjupningsarbete. Kursen Hållbart ledarskap ges med sökort Skellefteå och omfattar campusförlagda moment.

 • Datornätverk

  Vill du bli en expert inom datornätverk och lära dig hur allt är sammankopplat? Digitaliseringen av samhället behöver experter som installerar, övervakar och hanterar komplexa datornätverk och datorsystem. Yrkesområdet är på uppgång och nätverkstekniker arbetar ofta nationellt och internationellt.

 • Hållbar datorkommunikation och molnbaserad databehandling, master

  Erasmus Mundus masterutbildning i hållbar datorkommunikation och molnbaserad databehandling kombinerar IT med miljömedvetenhet. Målet är att att du ska lära dig att skapa resurseffektiva datorsystem med tillämpningar som beaktar och även fokuserar på hållbar utveckling och miljömedvetenhet.

 • Säkerhet och IT-managment

  The student gains knowledge to deal with the relationship between Security and IS/IT- Management and business strategies and how to plan for and develop information security policies and programs. The course will introduce a number of guiding models for IS/IT strategies and IT-management. The course will also give an understanding of collaborating information systems from an inside and an outside organizational perspective. Besides this the student will also be able to understand the complex relation between planning, managing and enacting information security in different organizational contexts. Period: 3 , v.3 2024 - v.12 2024, Ej modulsatt Studieort: Skellefteå Undervisning: Dagtid, 50%

 • Matematik för spel

  Skellefteå, normal, hösten 2024 Period: 2 , v.45 2024 - v.3 2025, Ej modulsatt Studieort: Skellefteå Undervisning: Dagtid, 50% Språk: Engelska Enstaka fristående platser finns. Kursen ingår i ett program.

 • Riskhantering för informationssäkerhet

  Period: 1 , v.36 2024 - v.44 2024, Ej modulsatt Studieort: Skellefteå Undervisning: Dagtid, 50% Språk: Engelska Förkunskapskrav Minst 120 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng in något av ämnena systemvetenskap, datateknik eller ekonomi. Generell dispens för kunskaper i svenska, SvB. Goda kunskaper i engelska motsvarande Eng 6. Enstaka fristående platser finns. Kursen ingår i ett program. 7,5 högskolepoäng, fortsättningskurs på avancerad nivå, A7012E

 • Datorgrafik för spel och film, kandidat

  Utbildningen är för dig som har ett starkt intresse för bildskapande och problemlösning. Kanske utforskar du redan möjligheterna med digital teknik, såsom 3D-modellering, animation och visuella effekter. Du är kreativ och drivs av att skapa rörliga bilder eller datorspel som berättar och fängslar. Under utbildningen får du möjlighet att träna dina tekniska och visuella färdigheter med professionella programvaror och utrustning, samt utveckla din förmåga att gå från koncept till färdig film- eller spelproduktion.

Campus Skellefteå

Campus Skellefteå för dig som söker utveckling, samarbeten och kunskap. För studenter, forskare, näringsliv och allmänhet som vill mötas på en plats som inspirerar, coachar och skapar rätt förutsättningar att växa. Nytänkande och utveckling av framtidens lärande och tillämpad forskning.

Campus Skellefteå

Behind the scenes - Visste ni att det på vårt Campus Skellefteå bedrivs ledande forskning inom allt från hållbart träbyggande, framtidens energilösningar, AI och smart teknik – likväl som spel och digitalisering av vård och omsorg. Här finns labbmiljöer där man testar, utvecklar och skapar ny kunskap. Nu får du också ta del av allt detta. Häng med Ida Lindh, strategiskt ansvarig på Campus Skellefteå när hon samtalar och tittar in i miljöer och träffar personal på området!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 februari 2024