Vård & Samhälle

I ett fungerande samhälle är det självklart med sjukvård, skola och tjänster som människan är i behov av. Det finns ett stort behov av arbetskraft i vårat län och prognosen talar för dig som har en utbildning inom data, teknik, vård, och omsorg, transport, pedagogik eller bygg och anläggning.

Aktuella utbildningar inom
Vård & Samhälle

 • Masterprogrammet i miljöteknik för hållbar utveckling

  Vår värld är hotad av klimatförändringar, överkonsumtion och föroreningar. Vill du bidra till att lösa dessa utmaningar är den här utbildningen ett steg på vägen. Du läser hela programmet på distans. Vår värld är hotad av klimatförändringar, överkonsumtion av naturresurser och ständigt ökande föroreningar. Programmet kommer att ge dig en fördjupad förståelse för både nuvarande och framtida miljöutmaningar. Du får också verktygen för att möta dessa utmaningar. Dina framtida arbetsgivare finns inom miljöteknikrelaterade områden i till exempel industri, konsultföretag och offentliga organisationer som kommuner och myndigheter. Programmet kommer att ge dig en fördjupad förståelse för både nuvarande och framtida miljöutmaningar. Du får också verktygen för att möta dessa utmaningar.

 • Folkhälsovetenskapliga programmet - livsstil och social hållbar utveckling

  Här kan du göra en meningsfull insats genom att bidra till en hälsosammare, mer välmående och hållbar framtid för alla. Du blir en del i en spännande resa som fokuserar på att förstå, skydda och främja hälsa på samhällsnivå. Genom de kunskaper du får kan du spela en avgörande roll i att främja hälsa och hälsosamma levnadsvanor, bekämpa sjukdomar, stärka den psykiska hälsan och skapa en bättre livskvalitet för befolkningen som helhet. Studenter vid campus Skellefteå samläser med studenter vid campus Västerås och med studenter som läser programmet på distans. Samtliga lärare befinner sig under hela utbildningen vid campus Västerås. Lärarledda moment sker i realtid live från lärosätet i Västerås till distansstudenter och till campus Skellefteå.

 • VFU Sjuksköterskeprogrammet

  Sjuksköterskeprogrammet bedrivs på tre orter; Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik. Distansutbildningen är delvis nätbaserad, med obligatoriska träffar i Skellefteå. Undervisningen sker till stor del via nätet men verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och träning i praktiska moment innebär fysisk närvaro på din studieort med omnejd, och utgör drygt en tredjedel av utbildningen. VFU omfattar totalt 32 veckor som görs inom studieortens avtalsområde, delar av Västerbotten, oftast på studieorten med omnejd. Förutom VFU innehåller varje termin 1-5 träffar à 2-5 dagar på studieorten.

  Sjuksköterska tar blodtryck på kvinnlig patient
 • Specialist- undersköterska inom vård och omsorg av äldre

  Läs en spetsutbildning på distans! Utbildningen Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre har tagits fram i nära samarbete med arbetsgivare inom yrkesområdet. Det garanterar att innehållet är det rätta och att yrkeskompetensen är eftertraktad på arbetsmarknaden. Arbetsområden efter utbildningen ligger inom geriatrik, äldrepsykiatri, rehabilitering, personer med funktionsnedsättningar och äldreomsorg. Även inom akutmottagningar, medicin- och ortopedavdelningar efterfrågas denna kompetens. Framtidens vård och omsorg har ett stort behov av personal med specialistkompetens på alla nivåer. Utbildningen ger en fördjupad yrkeskompetens för att arbeta i team inom vård och omsorg om personer med demenssjukdom samt psykisk ohälsa hos äldre. Utbildningen ger även möjligheter att fungera som handledare för personal och stöd till anhöriga. Efter utbildningen kan du arbeta med utvecklingsfrågor och kvalitetsarbete inom området.

 • Specialistundersköterska inom psykiatri

  Är du utbildad undersköterska med minst ett års yrkeslivserfarenhet som har intresse av psykiatrisk omvårdnad? Vill du jobba med personer som har psykisk ohälsa? Sök vår snabba YH-utbildning till specialistundersköterska inom psykiatri (psykiatriundersköterska). En specialistundersköterska inom psykiatri arbetar med att vårda personer med olika typer av psykisk ohälsa. Du arbetar med att ge omsorg och omvårdnad utifrån patienternas olika individuella behov och ofta utifrån någon form av genomförandeplan. Som specialistundersköterska inom psykiatri bidrar du till att patienterna får en upplevelse av trygghet genom ett lyhört och professionellt bemötande. Ofta har du en kontinuerlig dialog och avstämning med andra yrkesroller såsom enhetschefer, sjuksköterskor och planeringsledare.

 • Att leda i förändring

  Under kursen ges en teoretisk bakgrund inom ledarskap samt inlärningspsykologiska perspektiv på förändringsarbete. Kursen behandlar de utmaningar dagens chefer möter avseende anpassning till ökad komplexitet, snabba förändringar och teknisk utveckling. Kursen har även fokus på praktisk tillämpning av konkreta verktyg vid förändringsarbete, metoder för involvering och delaktighet av medarbetare samt för att främja en hälsosam arbetsmiljö. Förändring som fenomen och förändringsledarskap Inlärningspsykologiska perspektiv på ledarskap och förändring Metoder för involvering och delaktighet av medarbetare Fallgropar med förändring och hur dessa kan undvikas Metoder för hållbart ledarskap och hälsosam arbetsmiljö Kursen Att leda i förändring ges med sökort Skellefteå och omfattar campusförlagda moment.

 • Hållbart ledarskap

  Utifrån de kunskaper studenten har erhållit genom tidigare yrkeserfarenhet sker en vidareutveckling av vetenskapligt baserad kunskap och specialisering mot specialidrotten med fokus på ett hållbart ledarskap och coachning i samband med mästerskap. hållbart ledarskap på lång sikt, hållbart ledarskap under mästerskap, prevention av stressrelaterad problematik, främja återhämtning, vitalitet och välbefinnande, reflektionsdagbok, coachens situation och behov, tillämpat fördjupningsarbete. Kursen Hållbart ledarskap ges med sökort Skellefteå och omfattar campusförlagda moment.

 • Tillämpad samhällsplanering

  Samhället är i ständig förändring och omställning mot en hållbar samhällsutveckling innebär att du som samhällsplanerare ständigt måste kunna omvärdera kunskap, metoder och arbetssätt. För att bli en framgångsrik samhällsplanerare behöver du även ha en bred förståelse för hur lagar och offentlig förvaltning fungerar samt färdigheter inom kommunikation, samarbete, projektledning och problemlösning. Efter avslutad utbildning öppnas dörrar för spännande karriärmöjligheter inom olika organisationer som arbetar med olika aspekter av samhällsplanering, allt från lantmäteri till detaljplanering.

 • Yrkeslärarprogrammet VT24

  Dags att ta ett steg vidare i karriären? Som yrkeslärare får du dela med dig av din kompetens och dina erfarenheter till ungdomar och vuxna på väg mot ett nytt yrke. Programmet vänder sig till dig som har gedigna yrkeskunskaper inom något eller några av de yrken som gymnasieskolans yrkesprogram utbildar till. Utbildningen startar vårterminen 2024 och bedrivs via digital kursplattform och med tre till fyra fysiska träffar per termin på Campus Skellefteå. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops, grupparbeten, självstudier och inte minst berikande erfarenhetsutbyten med andra yrkeslärarstudenter.

 • Systemutvecklare CC/C++

  Under de senaste åren har efterfrågan på just systemutvecklare som förstår inbyggda system (embedded) ökat, framförallt på grund av utvecklingen med uppkopplade prylar (IoT) och annan specialiserad teknisk utrustning. Genom att välja detta program blir du duktig på systemutveckling med betoning på inbyggda system. Som Systemutvecklare C/C++ är du en person som ansvarar för att skapa och underhålla program som använder programmeringsspråket C och C++. Du ansvarar för att skapa programvaror som är effektiva, robusta och uppfyller kraven enligt relevanta kravspecifikationer.

 • Hotel & Restaurant Manager

  Trots rådande situation världen över så har besöksnäringen i Sverige ökat med 97% de senaste 18 åren. Det kan ju bara betyda att det fortfarande behövs mer personal och framförallt personal med rätt kompetens. Därför kan du som jobbar inom hotell eller restaurang idag, ta ett karriärkliv av rang! Så vill du boosta dina ledarkunskaper och lära dig hur du kan öka verksamhetens lönsamhet, har vi här den perfekta distansutbildningen!

 • Stödpedagog

  Vill du arbeta med utveckling och stöd inom funktionshinderområdet? Då är vår stödpedagogutbildning något för dig. Som stödpedagog kommer du att arbeta för att säkra att individens behov står i centrum och att rättigheter för personer med funktionsnedsättning efterlevs. Som stödpedagog kommer du att arbeta för att säkra att individens behov står i centrum och att rättigheter för personer med funktionsnedsättning efterlevs. Utbildningen ger dig möjlighet till en fördjupad pedagogisk och etisk kompetens i dina möten med både brukare och anhöriga samt i handledning av kollegor. Du får verktyg att skapa bärande, respektfulla relationer och ett lärande klimat.

Pedagogiskt arbete

De största yrkena inom utbildningsområdet i länet är universitetslärare, grundskolelärare och förskollärare. I dessa tre yrkesgrupper jobbar sammanlagt över 7 000 personer i länet. Ytterligare drygt 1 300 jobbar som lärare på gymnasieskolor, så sammantaget finns det över 8 000 yrkesaktiva lärare i Västerbotten. Jobbmöjligheterna anses goda här under en lång tid framöver gymnasielärare, yrkeslärare, inom Vux och Sfi.

På Luleå tekniska universitet har du flera olika alternativ om du vill bli lärare vare sig du väljer förskolelärare, grundskola eller universitet

Hälso- och sjukvård och socialt arbete

Här hittar vi det största yrkesområdet i länet. Fler än var fjärde yrkesverksam person i Västerbottens län jobbar i dessa yrken. De största yrkena är undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter. Jobbmöjligheterna för undersköterskor kommer att fortsätta vara goda under lång tid framöver.

Ekonomi och administration

De största yrkena är utredare och handläggare, kontorsassistenter och ekonomiassistenter. Sammanlagt jobbar ca 4 000 personer i något av dessa tre yrken i länet. Konkurrensen om jobben i yrkesområdet är relativt hård. Bäst jobbmöjligheter har medicinska sekreterare, skadereglerare, socialförsäkringshandläggare och jurister. Alla dessa yrken kräver eftergymnasial utbildning. De flesta yrken inom ekonomi och administration kräver eftergymnasial utbildning.


Campus Skellefteå

Behind the scenes - Visste ni att det på vårt Campus Skellefteå bedrivs ledande forskning inom allt från hållbart träbyggande, framtidens energilösningar, AI och smart teknik – likväl som spel och digitalisering av vård och omsorg. Här finns labbmiljöer där man testar, utvecklar och skapar ny kunskap. Nu får du också ta del av allt detta. Häng med Ida Lindh, strategiskt ansvarig på Campus Skellefteå när hon samtalar och tittar in i miljöer och träffar personal på området!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 augusti 2023