Vård & Samhälle

I ett fungerande samhälle är det självklart med sjukvård, skola och tjänster som människan är i behov av. Det finns ett stort behov av arbetskraft i vårat län och prognosen talar för dig som har en utbildning inom data, teknik, vård, och omsorg, transport, pedagogik eller bygg och anläggning.

Aktuella utbildningar inom
Vård & Samhälle

 • Fullstackutvecklare JavaScript

  Fullstack är en av marknadens mest eftertraktade roller just nu. En flexibel roll med starkt fokus på lösningen. Att vara fullstack innebär att du kan koda överallt och tillsammans med specialister inom alla utvecklingsområden. Du känner dig hemma i databaser, servermiljö, frontend och backend. Du har också kompetenser som gör dig lämpad att leda utvecklingen i teamet till exempel; användbarhet, arkitektur och projektplanering. Under utbildningen finns det möjlighet att nischa sig så att du kommer ut i arbetslivet med ett starkare fokus på antingen backend eller frontend. Saknar du någon behörighet? Ingen fara, då kan du söka genom Reell kompetens eller genomföra ett behörighetsprov. Om du uppnått den uppsatta gränsen för provet kommer testet att validera dina förkunskaper inom programmering.

 • Vätgasingenjör

  Yrkeshögskolan är en ytterst aktuell och relevant utbildningsform för att möta framtidens samhällsutmaningar. En fjärdedel av utbildningarna som MYH beviljade i denna tilldelningsomgång låg inom teknikområdet. Den gröna omställningen samt behov av kompetens kring energieffektivisering och elförsörjning är några av anledningarna.

 • Yrkeslärarprogrammet

  Dags att ta ett steg vidare i karriären? Som yrkeslärare får du dela med dig av din kompetens och dina erfarenheter till ungdomar och vuxna på väg mot ett nytt yrke. Programmet vänder sig till dig som har gedigna yrkeskunskaper inom något eller några av de yrken som gymnasieskolans yrkesprogram utbildar till. Programmet erbjuds i Skellefteå våren 2023 Utbildningen startar vårterminen 2023 och bedrivs via digital kursplattform och med tre till fyra fysiska träffar per termin på Campus Skellefteå. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops, grupparbeten, självstudier och inte minst berikande erfarenhetsutbyten med andra yrkeslärarstudenter. Här kan du ladda hem en pdf om programmet! Här kan du ladda hem en pdf om programmet!

 • VFU Sjuksköterskeprogrammet

  Sjuksköterskeprogrammet bedrivs på tre orter; Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik. Av dessa är Umeå en campusutbildning och övriga distansutbildningar. Räkna med att du kommer att genomföra din VFU (32 veckor) på olika orter i Västerbotten och Västernorrland, beroende på vilken som är din studieort.

  Sjuksköterska tar blodtryck på kvinnlig patient
 • Muntligt berättande för kulturell och social hållbarhet

  Berättelser används som en social, kulturell och ekonomisk resurs inom arenor som vardagsliv, arbetsliv, lärande, scen och kulturarv. Denna kurs tar avstamp i muntligt berättande som grundläggande kommunikationsform och vänder sig till studenter och yrkesverksamma som vill bredda sin kompetens inom det muntliga berättandets teorier, metoder och praktik. Kursens centrala mål är att utveckla förståelse för berättandets syften, former och betydelser inom vardagsliv, civilsamhället och i yrkeslivet i relation till social och kulturell hållbarhet. Övningar i praktisk kunskap varvas med teori, analys och reflektion. Studenten får möjlighet att välja en egen fördjupning inom ramen för kursens innehåll.

 • Att läsa och skriva i lärarutbildning och läraryrket - fokus grundlärare

  Kursen vänder sig till lärarstudenter som vill fördjupa sina kunskaper om akademiska och yrkesmässiga texter och som vill komma väl förberedda till examensarbetet. Den första delen handlar om läsning och kritisk granskning av olika texter och den andra delen handlar om produktion av egen text. Texters uppbyggnad och deras språkliga form utgör den röda tråden.

 • Kreativt skrivande A: Att skriva i olika genrer

  Kursen innehåller analys- och skrivövningar med inriktning på skönlitterärt skrivande inom olika genrer. Genom dessa övningar tränas förmågan att hantera valda genrer, teman och tekniker i ett såväl praktiskt som teoretiskt sammanhang. Genom textkritiska seminarier skapas även förståelse för hur det egna skrivandet fungerar i mötet med olika läsare.

 • Stödpedagog

  Vill du arbeta med utveckling och stöd inom funktionshinderområdet? Då är vår stödpedagogutbildning något för dig. Som stödpedagog kommer du att arbeta för att säkra att individens behov står i centrum och att rättigheter för personer med funktionsnedsättning efterlevs. Utbildningen ger dig möjlighet till en fördjupad pedagogisk och etisk kompetens i dina möten med både brukare och anhöriga samt i handledning av kollegor. Du får verktyg att skapa bärande, respektfulla relationer och ett lärande klimat. Öppet för intresseanmälan!

 • Berättandets betydelser

  Kursen behandlar vardagligt berättande i muntliga och medierade former med utgångspunkt i etnologisk forskning. Särskilt studeras dess betydelse för kultur och identitet, berättandets användning i olika former och syften samt bakgrund i folklig tradition. Studenten övar sig i dokumentation av berättelser och kvalitativ intervjumetodik. Kursen är även en del av Etnologi A.

Pedagogiskt arbete

De största yrkena inom utbildningsområdet i länet är universitetslärare, grundskolelärare och förskollärare. I dessa tre yrkesgrupper jobbar sammanlagt över 7 000 personer i länet. Ytterligare drygt 1 300 jobbar som lärare på gymnasieskolor, så sammantaget finns det över 8 000 yrkesaktiva lärare i Västerbotten. Jobbmöjligheterna anses goda här under en lång tid framöver gymnasielärare, yrkeslärare, inom Vux och Sfi.

På Luleå tekniska universitet har du flera olika alternativ om du vill bli lärare vare sig du väljer förskolelärare, grundskola eller universitet

Hälso- och sjukvård och socialt arbete

Här hittar vi det största yrkesområdet i länet. Fler än var fjärde yrkesverksam person i Västerbottens län jobbar i dessa yrken. De största yrkena är undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter. Jobbmöjligheterna för undersköterskor kommer att fortsätta vara goda under lång tid framöver.

Student

VFU - Sjuksköterskestudenter i Skellefteå

Vi vill göra din VFU enklare så du kan fokusera på din utbildning. På Skellefteå lasarett får du ett strukturerat VFU-koncept med god tillgång till engagerade handledare.

Student

VFU - Skellefteå

Vi vill göra din VFU enklare så du kan fokusera på din utbildning. Med ett strukturerat VFU-koncept med god tillgång till engagerade handledare är det lättare att lyckas.

Ekonomi och administration

De största yrkena är utredare och handläggare, kontorsassistenter och ekonomiassistenter. Sammanlagt jobbar ca 4 000 personer i något av dessa tre yrken i länet. Konkurrensen om jobben i yrkesområdet är relativt hård. Bäst jobbmöjligheter har medicinska sekreterare, skadereglerare, socialförsäkringshandläggare och jurister. Alla dessa yrken kräver eftergymnasial utbildning. De flesta yrken inom ekonomi och administration kräver eftergymnasial utbildning.


Campus Skellefteå

Behind the scenes - Visste ni att det på vårt Campus Skellefteå bedrivs ledande forskning inom allt från hållbart träbyggande, framtidens energilösningar, AI och smart teknik – likväl som spel och digitalisering av vård och omsorg. Här finns labbmiljöer där man testar, utvecklar och skapar ny kunskap. Nu får du också ta del av allt detta. Häng med Ida Lindh, strategiskt ansvarig på Campus Skellefteå när hon samtalar och tittar in i miljöer och träffar personal på området!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 februari 2023

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.