Vård & Samhälle

I ett fungerande samhälle är det självklart med sjukvård, skola och tjänster som människan är i behov av. Det finns ett stort behov av arbetskraft i vårat län och prognosen talar för dig som har en utbildning inom data, teknik, vård, och omsorg, transport, pedagogik eller bygg och anläggning.

Aktuella utbildningar inom
Vård & Samhälle

 • Kompletterande pedagogisk utbildning Grundlärare F-3

  Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kort distansutbildning med några campusträffar för dig som har en examen från högskola/universitet med inriktning mot matematik, naturvetenskap och/eller teknik men som saknar lärarbehörighet. Kompletterande pedagogisk utbildning leder till en grundlärarexamen med behörighet att undervisa i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 i de naturorienterande ämnena, teknik och matematik. Studietakten är på helfart under en höst-, en vår- och en sommartermin. Det innebär att du är färdig grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 efter ett års studier. Du läser utbildningen på distans med schemalagd distansundervisning dagtid samt några obligatoriska campusträffar varje termin.

 • Kompletterande pedagogisk utbildning Grundlärare 4-6

  Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kort distansutbildning med några campusträffar för dig som har en examen från högskola/universitet med inriktning mot matematik, naturvetenskap och/eller teknik men som saknar lärarbehörighet. Kompletterande pedagogisk utbildning leder till en grundlärarexamen med behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 4-6 i de naturorienterande ämnena, teknik och matematik. Studietakten är på helfart under en höst-, en vår- och en sommartermin. Det innebär att du är färdig grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 efter ett års studier. Du läser utbildningen på distans med schemalagd distansundervisning dagtid samt några obligatoriska campusträffar varje termin.

 • Kiropraktorprogrammet

  Vill du arbeta med människor och göra skillnad på riktigt? Som kiropraktor hjälper du människor att öka sin livskvalitét. Många svenskar uppger att de lever med ryggsmärtor och att de påverkas så mycket att det hindrar dem i deras vardag. I ditt yrke som kiropraktor hjälper du människor med deras fysiska hälsa genom noga utförd diagnostik och godkänd behandlingsteknik. Kiropraktorprogrammet är en femårig heltidsutbildning där teoretisk kunskap varvas med praktisk träning. Under utbildningen läser du ämnen som anatomi, fysiologi, idrottsmedicin och näringsfysiologi och i årskurs 4 och 5 praktiserar du dina kunskaper på högskolans egen kiropraktormottagning. Utbildningen är legitimationsgrundande och CSN-berättigad.

 • Masterprogrammet i miljöteknik för hållbar utveckling

  Vår värld är hotad av klimatförändringar, överkonsumtion och föroreningar. Vill du bidra till att lösa dessa utmaningar är den här utbildningen ett steg på vägen. Du läser hela programmet på distans. Vår värld är hotad av klimatförändringar, överkonsumtion av naturresurser och ständigt ökande föroreningar. Programmet kommer att ge dig en fördjupad förståelse för både nuvarande och framtida miljöutmaningar. Du får också verktygen för att möta dessa utmaningar. Dina framtida arbetsgivare finns inom miljöteknikrelaterade områden i till exempel industri, konsultföretag och offentliga organisationer som kommuner och myndigheter. Programmet kommer att ge dig en fördjupad förståelse för både nuvarande och framtida miljöutmaningar. Du får också verktygen för att möta dessa utmaningar.

 • Folkhälsovetenskapliga programmet - livsstil och social hållbar utveckling

  Här kan du göra en meningsfull insats genom att bidra till en hälsosammare, mer välmående och hållbar framtid för alla. Du blir en del i en spännande resa som fokuserar på att förstå, skydda och främja hälsa på samhällsnivå. Genom de kunskaper du får kan du spela en avgörande roll i att främja hälsa och hälsosamma levnadsvanor, bekämpa sjukdomar, stärka den psykiska hälsan och skapa en bättre livskvalitet för befolkningen som helhet. Studenter vid campus Skellefteå samläser med studenter vid campus Västerås och med studenter som läser programmet på distans. Samtliga lärare befinner sig under hela utbildningen vid campus Västerås. Lärarledda moment sker i realtid live från lärosätet i Västerås till distansstudenter och till campus Skellefteå.

 • VFU Sjuksköterskeprogrammet

  Sjuksköterskeprogrammet bedrivs på tre orter; Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik. Distansutbildningen är delvis nätbaserad, med obligatoriska träffar i Skellefteå. Undervisningen sker till stor del via nätet men verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och träning i praktiska moment innebär fysisk närvaro på din studieort med omnejd, och utgör drygt en tredjedel av utbildningen. VFU omfattar totalt 32 veckor som görs inom studieortens avtalsområde, delar av Västerbotten, oftast på studieorten med omnejd. Förutom VFU innehåller varje termin 1-5 träffar à 2-5 dagar på studieorten.

  Sjuksköterska tar blodtryck på kvinnlig patient
 • Omvårdnad vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

  Förkunskapskrav: Arbetsterapeut-, fysioterapeut- eller sjuksköterskeexamen. Dessutom krävs Sv B/Sv 3 samt En A/En 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från Sv B/Sv 3 Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig fördjupade kunskaper om omvårdnad vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Läs mer och anmäl dig.

 • Vård och omsorg om äldre personer med demens och psykisk ohälsa

  Förkunskapskrav: Examen på grundnivå omfattande 180 hp inom vård, medicin, omsorg eller motsvarande. Dessutom krävs Sv B/Sv 3 samt En A/En 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från Sv B/Sv 3. Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig ytterligare fördjupade kunskaper om hur demens och psykisk ohälsa drabbar och påverkar livet för den drabbade och dennes anhöriga. Studenten ska också kunna belysa betydelsen av en värdegrund och ett etiskt förhållningssätt samt kritiskt granska pågående forskning inom området med syftet att få en förståelse för hur vården kan utvecklas. Läs mer och anmäl dig.

 • Kriminologi i Socialt arbete

  Kursen syftar till att studenterna ska skaffa sig kunskaper om kriminologiska teorier och centrala begrepp som syftar till att klargöra kriminalitet på individ- och samhällsnivå kopplat till socialt arbete. Kursen har ett särskilt fokus på brottslighet som ett socialt problem och hur det kan knytas till sociala insatser som syftar till att förebygga brottslighet eller lindra utsatthet för brott. Kursen utröner vilka orsaker det finns att individer begår brott samt hur detta kan relateras till olika sociala förhållanden i socialt arbete. Läs mer och anmäl dig.

 • Familjekonflikter, kvinnomisshandel och hedersrelaterat våld

  Förkunskapskrav: Minst 60 högskolepoäng från något/några av dessa ämnen: socialt arbete, social omsorg, vårdvetenskap, sjukgymnastik, folkhälsovetenskap, sociologi, pedagogik, psykologi, teologi eller motsvarande. Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig fördjupade kunskaper om familjekonflikter och våld i nära relationer. Genom kursen ska den studerande skaffa sig en kunskapsmässig grund för att kunna utveckla strategier för konflikthantering och bemötande av våld. Läs mer och anmäl dig.

 • Avancerade undersökningar vid nedsatt lungfunktion inom fysioterapi

  Förkunskapskrav: Kandidatexamen inom fysioterapi eller motsvarande. Dessutom krävs Sv B/Sv 3 samt En B/En 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från Sv B/Sv 3. Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig fördjupade teoretiska kunskaper om undersökningsmetoder vid nedsatt lungfunktion relevanta inom fysioterapi. Läs mer och anmäl dig här.

 • Respirationssystemets anatomi, fysiologi och sjukdomar relevanta inom fysioterapi

  Förkunskapskrav: Kandidatexamen inom fysioterapi. Dessutom krävs Sv B/Sv 3 samt En B/En 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från Sv B/Sv 3. Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig fördjupade teoretiska kunskaper om respirationssystemets anatomi, fysiologi och sjukdomar i respirationsorganen avseende lungfunktionsnedsättningar relevanta inom fysioterapi. Läs mer och anmäl dig här.

Pedagogiskt arbete

De största yrkena inom utbildningsområdet i länet är universitetslärare, grundskolelärare och förskollärare. I dessa tre yrkesgrupper jobbar sammanlagt över 7 000 personer i länet. Ytterligare drygt 1 300 jobbar som lärare på gymnasieskolor, så sammantaget finns det över 8 000 yrkesaktiva lärare i Västerbotten. Jobbmöjligheterna anses goda här under en lång tid framöver gymnasielärare, yrkeslärare, inom Vux och Sfi.

På Luleå tekniska universitet har du flera olika alternativ om du vill bli lärare vare sig du väljer förskolelärare, grundskola eller universitet

Hälso- och sjukvård och socialt arbete

Här hittar vi det största yrkesområdet i länet. Fler än var fjärde yrkesverksam person i Västerbottens län jobbar i dessa yrken. De största yrkena är undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter. Jobbmöjligheterna för undersköterskor kommer att fortsätta vara goda under lång tid framöver.

Ekonomi och administration

De största yrkena är utredare och handläggare, kontorsassistenter och ekonomiassistenter. Sammanlagt jobbar ca 4 000 personer i något av dessa tre yrken i länet. Konkurrensen om jobben i yrkesområdet är relativt hård. Bäst jobbmöjligheter har medicinska sekreterare, skadereglerare, socialförsäkringshandläggare och jurister. Alla dessa yrken kräver eftergymnasial utbildning. De flesta yrken inom ekonomi och administration kräver eftergymnasial utbildning.


Campus Skellefteå

Behind the scenes - Visste ni att det på vårt Campus Skellefteå bedrivs ledande forskning inom allt från hållbart träbyggande, framtidens energilösningar, AI och smart teknik – likväl som spel och digitalisering av vård och omsorg. Här finns labbmiljöer där man testar, utvecklar och skapar ny kunskap. Nu får du också ta del av allt detta. Häng med Ida Lindh, strategiskt ansvarig på Campus Skellefteå när hon samtalar och tittar in i miljöer och träffar personal på området!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 augusti 2023