Välkomstlåda

Nå ut till nya kommuninvånare

Varje år skickar Skellefteå kommun ca 2000 inflyttarlådor med information till våra nyinflyttade i kommunen. Vi gör denna satsning för att välkomna och att ge en bra, snabb och aktuell information om platsen de flyttat till. Det är en uppskattad gåva och våra nyinflyttade kommuninvånare får stor användning av informationen, erbjudanden och tips som finns med i lådan.

I lådan följer alltid material med som t.ex. ett välkomstkort, ett magasin och karta över Skellefteå kommuns orter samt annan nyttig samhällsinformation. Vi skickar med utvalda ”give aways” i lådan och barnfamiljerna får dessutom något trevligt till barnen.

Erbjudande till föreningar och organisationer
I dessa boxar har ni som förvaltning eller förening/organisation möjlighet att kostnadsfritt skicka med material som kan vara intressant för en nyinflyttad. Ni står själva för framtagande och tryck av materialet. Inflyttarservice står för adressering, packning och distribution.

Har ni något nytt att lyfta fram?
Vi vill gärna visa upp ett så brett och varierat utbud som möjligt över vad som finns att upptäcka i hela kommunen både för barn, ungdomar och vuxna.

Fundera gärna över vad ni har på gång under 2024 som kan intressera våra nya invånare och vi hoppas att ni nyttjar denna möjlighet för att nå många nyfikna inflyttare!

17/1, 14/2, 13/3, 17/4, 15/5, 12/6, 7/8, 11/9, 16/10, 13/11, 11/12

Med reservation för ändringar. Utskicken görs en vecka senare.

Antal utskick/gång är mellan 200-250 st. Ni kan välja om ni vill skicka med i varje utskick d.v.s. ca var 5:e vecka eller endast vissa gånger. Storleken på materialet kan max vara ett A:4 format.

Det går självklart bra att pausa era utskick under en tid och meddela oss när ni vill att vi ska börja skicka med dom i inflyttarlådorna. Av utrymmesskäl kan eventuellt ett urval ske av informationsmaterial.

För mer information och vägledning: inflyttare@skelleftea.se

Skicka materialet till Solkraft Tryckeri, Tipshuset Anderstorg 2, 93157 Skellefteå. Märk med ”Inflyttarmaterial” Skriv alltid kontaktperson, e-post, telefon och antal på materialet ni skickar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 februari 2024