Siffror och summering av Relocate-projekten

Här ger vi en samlad resultatbild av projekten Relocate och React EU Relocate. Hur blev utfallet och hur har projektdeltagarna hittat fram i deras nya vardag? Vi har även dragit lärdomar under den här projekttiden som vi tar med oss in i framtiden.

Projekten avslutades den 30 april 2023 och nedan summerar vi resultaten från våra utvärderingar genom ett antal insatser för att synliggöra lärdomar och resultat på olika nivåer. Genom utvärderingarna lyfts många framgångsfaktorer fram, och i en del fall hinder i och kring projekten.

Totalt 431 personer varit inskrivna i projekten och ännu fler har fått ta del av information om det stora arbetskraftsbehovet som fortsatt finns i Skellefteå. De annonser som publicerats på Skellefteås Facebook och Instagram har exempelvis visats 1 245 000 gånger, haft en räckvidd på 286 000 personer och genererat 13 769 länkklick till projektets webbsidor. Nedanstående siffror visar antalet deltagare i Relocate och React EU Relocate.

Bilden visar ett diagramFörstora bilden
Bilden visar ett diagramFörstora bilden

Av de 53 personer som valde att flytta till Skellefteå har en majoritet börjat arbeta på Northvolt, hela 30 personer. Ytterligare 15 valde att påbörja anställning hos Skellefteå kommun och 2 valde andra arbetsgivare. 19 personer behövde utbildning innan anställning och valde därför yrkesutbildning på VUX i Skellefteå. Av dessa jobbar i dagsläget 13 på Northvolt och 6 är i pågående vuxenutbildning (april 2023).

Förstora bilden

53 av 431 personer som deltagit i projektet har flyttat till Skellefteå

Förstora bilden

Fördelning av arbetsgivare bland de 53 personerna
Northvolt (30), Skellefteå kommun (15), andra arbetsgivare (2) och VUX-utbildning (19).

Att flytta till ett nytt jobb – utmaningar vi identifierat

 • En brist vi identifierat är avsaknaden av fungerande samordning på nationell nivå. Ingen självklar aktör kan hålla i samverkan efter projektorganisationens upphörande. För att få personer utanför arbetsmarknaden att flytta till arbete behöver vi aktörer på den ort där de bor idag, samt aktörer på orten som söker arbetskraft och har kontakt med arbetsgivare och en samordning där emellan. Arbetsförmedlingens fristående aktörer kanske kan vara denna aktör, men de har inget ekonomiskt incitament att få människor att flytta. De får ersättning för att personer kommer i reguljär utbildning eller arbete, men inget extra incitament att få en individ att flytta. De är också många, vilket försvårar arbetet.
 • Det är för krångliga regelverk för bland annat vuxenutbildning. Ett av de större problemen är att en individ behöver godkännande från såväl kommun som myndigheter för att kunna flytta för utbildning.
 • För den som ska flytta från en landsända till en annan för att jobba innebär det stora flyttkostnader. De bidrag som finns att söka idag räcker inte.
 • Utbildning som inte matchar efterfrågan hos arbetsgivarna, till exempel beroende på att svensk legitimation för yrket saknas.
 • På en arbetsmarknad med hög inflyttning är det redan svårigheter att hitta bostad.
 • Det krävs ändringar i förordningar och myndighetsuppdrag.

Nya initiativ som skapats

 • Utveckling av en ny, inkluderande urvalsmetod för rekrytering som fokuserar på generella kunskaper, motivation och fallenhet.
 • Stöd för inflyttare genom bland annat en ny metod för att hitta bostäder.
 • Vidareutveckling av vuxenutbildningar anpassade efter de behov som finns på arbetsmarknaden.
 • Etablering av nya samarbeten för omflyttning av arbetskraft inom landet.
 • Förbättring av mottagarkapaciteten för nyinflyttade för en trygg och hållbar etablering.


Slutrapporter

Vi står bakom Relocate

Den samhällsförändring som sker är så stor att Skellefteå behöver rekrytera från andra delar av landet. Av den anledningen sökte Arbetsförmedlingen, Region Västerbotten, Northvolt och Skellefteå kommun pengar från EU och Europeiska Socialfonden för att ta fram nya sätt som gör det enklare för de som är utan arbete att flytta till Skellefteå för att arbeta och bo.

Logotyp Region Västerbotten
Logotyp Skellefteå kommun
Logotyp Northvolt
Logotyp Arbetsförmedlingen
EU-flaggan

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 augusti 2023