Arctic Center of Energy

  • Projekt Verksamheter
  • Fas Pågår
  • Plats Centrala stan

En ny mötesplats växer fram på Campus Skellefteå

I Skellefteås utveckling och på väg mot målet om 90 000 invånare år 2030 har utbildning och forskning en given plats. Nu planeras det för en unik byggnad där flera olika verksamheter kommer samverka. Byggstart planeras under 2024 och byggtiden beräknas till drygt två år.

På västra sidan om biblioteket på Campus Skellefteå, planeras det för en ny och energismart byggnad, på cirka 8000 kvm fördelat på sju våningar. Det blir en insida med öppna ytor och stora glaspartier med utsikt över Skellefteälven. Byggnaden kommer kunna ses från olika platser i Skellefteå, från båda broarna i öst och väst till strandpromenaden på norra sidan av älven.

Den nya byggnaden på Campus Skellefteå blir en levande mötesplats, testbädd och labbmiljö för samhället elektrifiering. Huset blir bland annat hemvist för kompetenscentret Arctic Center of Energy, som drivs av Luleå tekniska universitet, Northvolt, Skellefteå Kraft och Skellefteå kommun.

ACE blir en miljövänlig, hållbar och energieffektiv byggnad med trästomme. Det går i linje med Skellefteå kommuns program för hållbart byggande i trä och ambitioner kring hållbart byggande. Byggnaden har som mål att certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Guld samt NollCo2. Det är en hög nivå som de mest ambitiösa byggnaderna kan nå. Projektet i sin helhet tänjer gränserna för cirkulärt och hållbart byggande och strävar efter att i så hög utsträckning som möjligt arbeta med återbrukade material för att minska klimatpåverkan.

Byggnaden kommer att bli en av de första i Sverige att certifieras enligt Miljöbyggnads nya mer omfattande certifiering 4.0. Även certifieringen enligt Noll CO2 utmärker sig, det blir en av de första att genomföras i norra Sverige.

Aktörer
Skellefteå kommun
PEAB

Illustration: Skissförslag LINK Arkitektur

Bild: Jonas Westling

Vanliga frågor och svar

ACE är formerad som en centrumbildning vid Luleå tekniska universitet (LTU). Centrumbildning är en särskild organisationsstruktur för nära samverkan mellan LTU och externa parter inom näringsliv och offentlig sektor. Syftet är att utveckla och använda kompetens inom ett visst verksamhetsområde genom forsknings- eller utvecklingsprojekt. Parterna bakom ACE är Skellefteå Kraft, Skellefteå kommun och Northvolt, aktörer inom forskning för samhällets elektrifiering. Skellefteå kommun via Campus Fastigheter hyr ut till hyresgästerna.

Vi har färdigt LOI med Skellefteå Kraft och pågående diskussioner med fler hyresgäster.

Med den snabba tillväxten som sker i såväl näringslivet som i offentlig sektor har behovet av kompetens aldrig varit större. De senaste årens kompetenskartläggningar har tydliggjort att behovet av högre utbildning aldrig varit större i Skellefteå, och att närheten till utbildning aldrig varit viktigare. Campus Skellefteå spelar därför en central roll för att Skellefteå fortsatt ska kunna växa och utvecklas.

Arctic Center of Energy (ACE) som verksamhet är ett kompetenscenter som påskyndar elektrifieringen av samhället. Genom banbrytande forskning och utbildning skapar ACE den kunskap och de förmågor som krävs för att lyckas med den hållbara energiomställningen.

Byggnaden på Campus Skellefteå kommer utgöra basen för verksamheten med forskning, utveckling och utbildning inom elektrifiering. Huset ska inrymma flera hyresgäster i form av forskningsinstitut, utbildningsaktörer och företag inom elektrifieringsområdet och erbjuda arbetsplatser, lärmiljöer och labbmiljöer. En ny restaurangverksamhet är också integrerad i byggnaden och kommer bli en viktig samlingspunkt för såväl verksamheterna i huset som studenter och övriga verksamheter på Campus samt allmänheten.

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader. Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part. Systemet ägs, utvecklas och genomför certifieringen är Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande Sweden Green Building Council.

https://www.sgbc.se/certifiering/miljobyggnad/vad-ar-miljobyggnad/ Länk till annan webbplats.

Att NollCO2-certifiera en byggnad kräver att hela byggnadens livscykels klimatpåverkan redovisas och balanseras med klimatåtgärder till nettonoll klimatpåverkan. Livscykeln innefattar tillverkning och transport av byggdelar, byggprocesser, användandet och sluthanteringen av byggnaden.

Utvecklingen mot nettonoll drivs framåt genom två huvudspår:
1. att kraftigt reducera växthusgasutsläppen för tillverkning av byggdelar och av byggprocesser samt reducera byggnadens energianvändning.
2. att balansera kvarvarande klimatpåverkan genom klimatåtgärder till nettonoll.

https://www.sgbc.se/certifiering/nollco2/vad-ar-nollco2/ Länk till annan webbplats.

Nej, det finns inget strandskydd i detaljplanen.

Aktuellt i projektet

Länkar

Här kan du läsa mer om projektet

Projekt i närheten

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori

Visar 2 av 3 nyheter