Ändrade attityder till återbruk i Skellefteå

När Skellefteå kommun bygger om eller nytt är fokus numera på att återbruka möbler och inventarier. Nästa steg är att även börja återbruka byggmaterial.
-
Vi har blivit bättre på att tänka oss för vid inköp och upphandlingar. Att först se över vad vi har, säger Eva Nyström, förvaltare på Fastighetsavdelningen.

Att gå mot att tänka återbruk i stället för att köpa in nya möbler när en lokal ska fyllas med inredning har varit en process i Skellefteå kommun. Och Eva Nyström har varit drivande.

– Vi har byggt om så mycket och tömt olika förvaltningshus under de senaste åren. Det har funnits mycket inredning som blev inköpt redan på 1950- och 1960-talen, som vi har försökt ta reda på och återbruka. Jag har lagt mig i och haft ett eget intresse i att få till ett bättre system, säger hon.

Fastigheten Svalan vid E4 i centrala stan och Sara kulturhus är två exempel på nybyggen som fyllts med återbrukade möbler. Och Eva ser många fördelar med att återbruka.

Bilden visar återbrukas stol på Sara kulturhus.

– Det är skattepengar vi jobbar med. Vi ska tänka på miljön och samtidigt tillhandahålla bra grejer som är hållbara.

Kommunen har gått från att varje förvaltning äger sina egna möbler, till att fastighetskontoret äger dem och ser till att de hamnar på rätt plats, blir omskötta och hållbara.

– Vi samlar in de möbler som blir över och har fått ihop ett mindre förråd. Vi renoverar många saker också, säger Eva.

Idag finns de tillgängliga möblerna i en Excel-fil, men Eva har större ambitioner.

­– Jag vill att vi ska få ett system där man lätt kan få överblick över vilka möbler som finns att tillgå och där man kan söka på vad som finns, säger hon.

Attityden till att återbruka har förändrats med åren, menar hon.

– Det är bra på alla sätt att fler och fler tänker på det här. Förr har det inte varit glada miner om man har fått en äldre stol. Men folk har ändrat inställning, och det är positivt.

Nästa steg för Skellefteå kommun är att återbruka byggmaterial i byggprocessen.

– Det är något som det surras mycket om i branschen. Det finns många idéer, men inget etablerat arbetssätt. Vi måste hitta en systematik, ett sätt att bli effektiva, säger Rikard Jonsson, hållbarhetsansvarig på Fastighetsavdelningen.

Relaterat innehåll