Skellefteås nya landmärke tar plats

Discgolf

Från slutet av 2026 kommer Skellefteås siluett se lite annorlunda ut. Då står, vad som kommer bli ett internationellt ledande kompetenscenter, klart på Campus Skellefteå genom Arctic Center of Energy och ACE-huset. En byggnad som kommer locka till sig den allra vassaste kompetensen som finns internationellt, för att skapa framtidens elektrifiering.

Processledare för bygget.

– Målsättningen är att det ska vara den naturligaste platsen att söka sig till för alla som vill utveckla sin kompetens inom elektrifiering och smarta energisystem, säger Sanna Orellano, processledare på Arctic Center of Energy.

Själva verksamhetens anda kommer dessutom vara tydligt representerad genom hela byggnaden – både in- och utvändigt. Återbrukade materialen kommer få ta plats och synas. Byggnaden kommer vara en ledstjärna för framtidens elektrifierade samhälle. En där företag, studenter och forskare kommer verka för att gemensamt ta fram nya energilösningar.

Högt ställda ambitioner

Byggprojektet är minst sagt speciellt och har presenterat helt nya utmaningar. Ambitionerna är högt ställda sen start eftersom byggnaden kommer att ha både NollCO2-och Miljöbyggnad Guld-certifiering. En kombination av certifieringar som är snudd på unik och vittnar om både bredd och djup i engagemanget att minimera miljöpåverkan och maximera hållbart byggande.

Bild på tjänsteperson

– Projektets tydliga prioritering av hållbarhet har inneburit betydligt fler variabler att ta hänsyn till än vanligt, men även lett till att man hittat nya lösningar, säger Rickard Jonsson, hållbarhetsansvarig på Skellefteå kommun. Han har förhoppningar att de där kreativa lösningarna man hittat kommer kunna användas mer systematiskt i kommande projekt. Att de skapar ringar på vattnet så nya idéer och metoder för hur man bygger med ett tydligt hållbarhetsfokus uppstår.

Att låta framtidens Skellefteå samsas med historiens

Återbruk har varit högt prioriterat. Något som underlättats eftersom man haft goda möjligheter att dra nytta av redan tillgängligt material som lämpar sig för återbruk. Som exempelvis under rivningen av det gamla lasarettet där man samarbetade för att ta vara på lämpligt material. Genom återbruket förankras även huset i Skellefteås historia. De återbrukade materialen är däremot inget som kommer att gömmas undan utan snarare framhävas. I vissa fall även inspirerat delar av byggnaden rent formmässigt.

Mest uppenbart blir det kanske genom användningen av de karakteristiska trappräckena från lasarettets kalkstenstrappa, som fått nytt liv genom en framträdande placering i ACE-husets huvudtrappa.

– Just när det kommer till trappräcket blir det väldigt tydligt eftersom den är väldigt karaktäristisk och välbekant, och att den för många skelleftebor, direkt för tankarna till livets stora skeenden, resonerar Sanna Orellano.

En tydlig vision

Det är genom detaljer som trappräcket idéerna kring hållbarhet konkretiseras, samtidigt som man tar till vara på Skellefteås historia och låter den följa med in i framtiden.

En till målsättning är en låg och effektiv förvaltning av själva fastigheten, samtidigt som man tar höjd för utveckling. Något husets fasad skvallrar om.

– Den är designad med ett innovativt grid-system som tillåter att man kan använda nya typer av material allt eftersom det möjliggörs under kommande år, något som förhoppningsvis kommer ge oss en större flexibilitet när vi hittar återbrukat material som passar, berättar Rickard Jonsson. Hela processen har präglats av lärande, samarbete och innovation, fortsätter han och menar att man öppnar upp för fler intressanta möjligheter när man vågar prioritera hållbarhet.

– Skellefteå står inför ett skifte där vi behöver ett inflöde av kompetens men även förutsättningarna att utbilda expertis som kommer behövas. En plats att samverka och bygga de nya, smarta energisystem vi kommer behöva, säger Sanna Orellano avslutningsvis.

Med sina sju våningar fördelade på en yta av 8 300 kvadratmeter blir det ett nytt landmärke för Skellefteå. LINK Arkitektur har utformat huset, Skellefteå kommun är byggherre medan Peab står som totalentreprenör för bygget.

Fakta: miljöcertifiering

Miljöbyggnad Guld

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader. Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part. Systemet ägs, utvecklas och genomför certifieringen är Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande Sweden Green Building Council.

NollCO2

Att NollCO2-certifiera en byggnad kräver att hela byggnadens livscykels klimatpåverkan redovisas och balanseras med klimatåtgärder till nettonoll klimatpåverkan. Livscykeln innefattar tillverkning och transport av byggdelar, byggprocesser, användandet och sluthanteringen av byggnaden.

Utvecklingen mot nettonoll drivs framåt genom två huvudspår:
1. att kraftigt reducera växthusgasutsläppen för tillverkning av byggdelar och av byggprocesser samt reducera byggnadens energianvändning.
2. att balansera kvarvarande klimatpåverkan genom klimatåtgärder till nettonoll.

Relaterat:

Senast uppdaterad: