Skellefteå kommun utlyser markanvisningstävling för nytt bostadsområde

Skellefteå kommun är mitt i en extraordinär samhällsomvandling och här planeras det för många nya bostäder fram till år 2030. På Anderstorg skapas möjligheter för ca 400 nya bostäder och verksamheter. Här ska det finnas innovativa och hållbara livsmiljöer för invånare i olika åldrar. Nu erbjuder Skellefteå kommun möjligheter för byggaktörer att vara med och sätta ett tydligt avtryck i framtidens Skellefteå.

- Anderstorg ska vara ett välkomnande och levande område med hållbarhet och innovation i fokus. Vi planerar utifrån människan, där boendemiljöer med höga kvalitéer och en enkel och hållbar vardag ska prägla Anderstorg säger Patrik Larsen, Mark- och exploateringschef på Skellefteå kommun.

En blandning av olika verksamheter och bostäder i samma område ger möjlighet till närhet, rörelse och stärker kopplingarna till resten av Anderstorp stadsdel, Anderstorpsgymnasiet, campusområdet och Sörböle.

Läs mer på: www.skelleftea.se/anderstorg

Relaterat:

Senast uppdaterad: