Logotyp Skellefteå University Alliance

En ny modell för Sverige

Skellefteå står inför en extrem kompetensutmaning inom alla sektorer. För att lyckas med samhällsomvandlingen krävs helt andra möjligheter till högre utbildning än vad platsen idag kan erbjuda. Frågan är akut och en lösning behövs snabbt. Skellefteå Universities Alliance (SUA) bygger på banbrytande samarbete mellan en allians av lärosäten på plats i Skellefteå. Visionen är att möta det stora utbildnings- och kompetensbehovet och samtidigt skapa en modell för samverkan inom högre utbildning som utmanar de traditionella akademiska ramarna och främjar innovation inom utbildning och lärande samt forskning.

Ur vår synvinkel

Nyheter

Kontakta oss

Ida Lindh

Skellefteå Universities Alliance

ida.lindh@skelleftea.se

Monica Bellgran

Skellefteå Universities Alliance

Mats Jackson

Skellefteå Universities Alliance