Suomenkielinen hoito ja hoiva

Jos äidinkielesi on suomi, joka on yksi Ruotsin viidestä vähemmistökielestä, sinulla on kansallisista vähemmistökielistä annetun lain nojalla erityisiä oikeuksia, jotka koskevat viestintää julkisen sektorin toimijoiden kanssa.

Lisäksi Skellefteån kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen, mikä antaa sinulle oikeuden kokonaan tai olennaisilta osin suomenkieliseen vanhustenhuoltoon, jos olet saanut kotipalvelua koskevan avuntarvepäätöksen tai jos sinulle on myönnetty paikka Skellefteåssa sijaitsevassa hoito- ja hoivakodissa.

Kaikki hoito ja hoiva järjestetään kunnassa yhdenvertaisesti, mutta Sunnanåssa sijaitsevassa Sunnanängin hoito- ja hoivakodissa on suuntautunut erityisesti suomen kieleen ja jossain määrin myös suomalaiseen kulttuuriin. Jotkut hoito- ja hoivakodin aktiviteetit ovat avoimia myös lähialueella asuville kotipalvelun asiakkaille.

Alla voit lukea lisää hoidon ja hoivan hakemisesta, saatavilla olevasta tuesta ja Skellefteån kunnan asukkaille tarjottavasta hoidosta ja hoivasta.

Senast uppdaterad: