Bygga, bo och miljö

Avfall och återvinning

Avfall, hämtning och återvinning av sopor. På de här webbsidorna läser du om hur vi jobbar i Skellefteå kommun och hur d...

Bygga nytt, ändra eller riva

Vad gäller när du ska bygga nytt, ändra eller riva? Hur söker du bygglov eller gör en anmälan inför en byggåtgärd? Ta al...

Bostäder och offentliga lokaler

Söker du bostad, tomt att bygga på eller kanske hjälp att anpassa ditt boende på grund av en funktionsnedsättning? Här h...

Vatten och avlopp

På sidorna om vatten och avlopp hittar du information om såväl kommunalt som eget vatten och avlopp.

Brandskydd, sotning

Sotning och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte. Dessutom har det betydelse ur energi- och miljösynpunk...

Energi och uppvärmning

Det finns många olika uppvärmningsalternativ att välja mellan. Ett gott råd är att tänka långsiktigt och välja ett alter...

Lantmäteri och kartor

Vi på Lantmäteriet hjälper dig när du köper, säljer eller får en fastighet och när du vill ändra, dela eller lägga ihop ...

Djur och lantbruk

Både husdjur och lantbruk kan kräva tillstånd beroende på vart du bor. Ta reda på om det krävs en anmälan eller tillstån...

Naturvård, parker

Grönområden och parker kan ge återhämtning och rekreation när vi känner oss stressade. Och det är viktigt att skydda vär...

Kök och restaurang

Vi älskar mat! Allt vi tillagar och bakar, som är både matbröd och desserter, görs från grunden så långt det är möjligt....

Miljö och hälsa

Miljöfrågorna av idag är svåra att ta på, de syns inte men de finns där. När vi inte ser måste vi mäta för att hålla kol...

Konsument

Att handla hållbart handlar inte bara om att välja rätt. Det handlar även om att veta vad man kan göra om något gått sne...

RELATERAD INFORMATION

Tillstånd, regler och tillsyn

När du ska starta eller utöka en verksamhet behöver du ibland göra en anmälan eller ansöka om tillstånd hos kommunen. De...

Författningssamling

I författningssamlingen ingår reglementen för kommunens nämnder och vilket ansvarsområde varje nämnd har. Författningssa...

Snabba länkar

Snabba länkar

 • Arkitekter ska ta fram förslag på hur Örviken kan växa

  Hur kan Örviken växa med nya bostäder samtidigt som de kulturhistoriska värdena bevaras, och hur ska vattenområdena bli tillgängliga för fler? Det ska arkitekter, designers, antikvarier och konstnärer få skissa på åt Skellefteå kommun.
 • Miljö- och klimatprogram ger en tydlig vägledning

  Skellefteå kommun har lyckats reducera utsläppen i flera olika bygg- och anläggningsprojekt, genom att pröva nya frågeställningar i samband med upphandlingar. Men det är inte bara i byggprojekten som Skellefteå kommuns miljö- och klimatambitioner syns. För att de frågorna ska genomsyra alla verksamheter och det ska finnas en tydlig vägledning finns nu ett miljö- och klimatprogram på plats.
 • Skellefteå kommun utvecklar en ny vindkraftsplan

  Skellefteå kommun befinner sig i ett tidigt skede med att ta fram en ny vindkraftsplan. Vindkraftsplanen kommer att peka ut områden i kommunen där det är lämpligt att ansöka om att anlägga vindkraftverk. Det första steget är en tidig dialog med de som eventuellt blir berörda.
 • Snart kan nya lägenheter byggas på Sjungande dalen

  200 nya lägenheter på Sjungande dalen är ett steg närmare nu när bygg- och miljönämnden har godkänt en ny detaljplan för området. Ärendet skickas vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut