Driftstörningar

 • Gatuavstängning Nordlandergatan
  Nordlandergatan och Vretgatan stängs för fordonstrafik 2021-06-16 07:00 – 2021-06-17 16:00 enligt röd markering i kartbild. Avstängningen är direkt väster om Vr...
 • Vattenläcka i Burträsk-Åbyn
  En vattenläcka har uppstått i området runt Burträsk-Åbyn. Vi ber samtliga hushåll i området att avstå från att bevattna trädgårdar, och endast använda det vatte...
 • Ledningsombyggnad Vretgatan
  Arbete som utförs: Ledningsombyggnad genom schakt av vatten- och spillvattenledningar hela Vretgatan. Arbetet påbörjas i korsningen Norlandergatan/Vretgatan...
 • Sara kulturhus
  Arbete som utförs: På platsen där gamla busstationen stod byggs just nu Sara kulturhus.
 • Ombyggnation Kanalgatan
  Arbete som utförs: Under vecka 18 påbörjas ombyggnationen av Kanalgatan och beräknas pågå till slutet av september. Kanalgatan byggs om till ett körfält (tv...
 • Entreprenadarbeten Skellefteå Site East
  Arbete som utförs: Det blivande industriområdet, Skellefteå Site East, ligger längst ut på Torsgatan och gränsar mot ytan där Northvolts nya batterifabrik byg...
 • Karlgårdsbron
  Arbete som utförs: Nu påbörjas bygget av Karlgårdsbron. Håll koll för aktuell information om störningar och planerade arbeten här. För att läsa mer om projek...
 • Norrhammar förskola
  Arbete som utförs: En ny förskola med sex avdelningar planeras att byggas på Norrhammar. Preliminär byggstart hösten 2021.
 • Brännans förskola
  Arbete som utförs: Ny förskola med sex avdelningar kommer att börja byggas 1 mars 2021 på Brännanområdet i centrala Skellefteå.
 • Boliden badhus ombyggnad
  Arbete som utförs: Arbete med att tillgänglighetsanpassa omklädningsrummen.
 • Coop etablering Jägarvägen/ Klockarbergsvägen
  Under tidsperioden januari 2021-2022 kommer flera entreprenader att pågå i anslutning till Jägarvägen/Klockarbersvägen där Stora Coop ska byggas. Dels utförda a...
 • Entreprenadarbeten på Västra Erikslid
  Arbete som utförs: Ett nytt bostadsområde håller på att byggas upp i området Västra Erikslid, vilket innebär omfattande arbeten i området.
 • Entreprenadarbeten Skellefteå Site East
  Arbete som utförs: Det blivande industriområdet, Skellefteå Site East, ligger längst ut på Torsgatan och gränsar mot ytan där Northvolts nya batterifabrik byg...
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se