Jobb och företagande

Lediga jobb

Lediga jobb Här jobbar vi för andra – och varandra. Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag ska kännas riktigt ...

Arbetsmarknadsinsatser

Enheten för arbetsmarknad samordnar, verkställer och utvecklar kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser. Detta arb...

Solkraft

Solkraft vänder sig till dig som av olika anledningar står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Vi vill med våra insat...

Landsbygdsutveckling

Lokalt ledd utveckling är en metod som gör det möjligt för boende och företag/organisationer på landsbygden att arbeta m...

Tillstånd, regler och tillsyn

När du ska starta eller utöka en verksamhet behöver du ibland göra en anmälan eller ansöka om tillstånd hos kommunen. De...

Upphandling och inköp

Skellefteå kommun köper varor, tjänster och entreprenader för drygt en och en halv miljard per år. På de här sidorna kan...

RELATERAD INFORMATION

Jobba i Skellefteå kommun

Här jobbar vi för andra – och varandra. Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag ska kännas riktigt meningsfull t...

Näringsliv

Skellefteå ska kännetecknas av ett expansivt, kreativt och branschledande näringsliv och en bred och växande arbetsmarkn...

0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se