Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivande av justerade protokoll, kungörelser och annan information som med stöd av lag ...

Demokrati och dialog

De snabba samhällsförändringarna bidrar till att förväntningarna på invånardialog blir större. Därför utvecklar Skelleft...

Diarium och arkiv

Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär att man för dagbok över vilka handlingar en kommun tar emot eller ...

Ekonomi och budget

På den här sidan kan du läsa om kommunens ekonomi. Du hittar bland annat ett kort sammandrag av kommunens senaste årsred...

Internationellt arbete

Här får du information om Skellefteå kommuns EU- och internationella arbete. Exempelvis kan du läsa om vårt Europa Direk...

Kommunens organisation

Skellefteå kommun består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, förvaltningar, nämnder, bolag, stiftelser, valberedning o...

Mänskliga rättigheter

Kommunen arbetar för att underlätta mångfald, jämlikhet och jämställdhet. Det finns olika policys, planer och program so...

Möten och protokoll

I listan nedanför hittar du mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och råden. Du hittar även ...

Press- och informationsmaterial

Här har vi samlat information och marknadsföring om Skellefteå kommun. I nyhetsrummet hittar du kommunens senaste nyhete...

Service och kvalitetsarbete

Samhället förändras. Skellefteå kommun står inför många stora och viktiga utmaningar, både demografiska och strukturella...

Skellefteå kommuns vision

Skellefteå – En hållbar plats för en bättre vardag. Det är kommunens vision.

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Du kan överklaga beslut på två olika sätt: förvaltningsbesvär och kommunalbesvär. Kommunalbesvär kallas även laglighets...

Skellefteå – En hållbar plats för en bättre vardag. Det är kommunens vision.

  • Kristina Sundin Jonssons julhälsning 2021

    Under 2021 har kommundirektör Kristina Sundin Jonsson gått ut med regelbundna videorapporter om aktualiteter i Skellefteå kommun. Idag summerar hon året som har gått och blickar framåt.
  • Kristina Sundin Jonsson informerar om det aktuella läget, onsdag 15 december

    Smittspridningen ökar på nytt i Sverige. Även i Skellefteåområdet. I dagens videorapport 15 december pratar Skellefteås kommundirektör Kristina Sundin Jonsson med säkerhetschefen Patrik Nilsson om kommunens beredskap för eventuella ytterligare åtgärder för att bromsa smittan.
  • Kommunfullmäktige sammanträder 14 december

    På sammanträdet kommer bland annat Norrbotniabanan, genomförande- och medfinansieringsavtal och avtal om lokal- och skoltrafik med Skellefteå Buss AB att behandlas. Dessutom besvaras ett antal interpellationer och på dagordningen finns också ett antal beslutsärenden.
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se