Kommun och politik

För kommunanställda

På den här sidan finns information som rör anställda inom Skellefteå kommun.

Möten och protokoll

I listan nedanför hittar du mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och råden. Du hittar även ...

Om Skellefteå kommun

Skellefteå kommun består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, förvaltningar, nämnder, bolag, stiftelser, valberedning o...

Press- och informationsmaterial

Här har vi samlat information och marknadsföring om Skellefteå kommun. I nyhetsrummet hittar du kommunens senaste nyhete...

Politikerportalen för dig som förtroendevald

Det finns en webbplats för förtroendevalda som innehåller all information som du behöver för att komma in i och utföra d...

Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivande av justerade protokoll, kungörelser och annan information som med stöd av lag ...

Diarium och arkiv

Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär att man för dagbok över vilka handlingar en kommun tar emot eller ...

Demokrati och dialog

De snabba samhällsförändringarna bidrar till att förväntningarna på invånardialog blir större. Därför utvecklar Skelleft...

Mänskliga rättigheter

Kommunen arbetar för att underlätta mångfald, jämlikhet och jämställdhet. Det finns olika policys, planer och program so...

Försäkringar

Skellefteå kommun har bland annat en olycksfallsförsäkring och en patientförsäkring. Det finns också försäkringar som gä...

RELATERAD INFORMATION

Service och kvalitetsarbete

Samhället förändras. Skellefteå kommun står inför många stora och viktiga utmaningar, både demografiska och strukturella...

Internationellt arbete

Här får du information om Skellefteå kommuns EU- och internationella arbete. Exempelvis kan du läsa om vårt Europa Direk...

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Du kan överklaga beslut på två olika sätt: förvaltningsbesvär och kommunalbesvär. Kommunalbesvär kallas även laglighets...

Skellefteå – En hållbar plats för en bättre vardag. Det är kommunens vision.

 • Kommunfullmäktige sammanträder 28 november

  På sammanträdet kommer bland annat ny VA-taxa och ny avfallstaxa från 2024-01-01 att behandlas. Dessutom besvaras ett antal interpellationer och frågor, samt ett antal beslutsärenden finns på dagordningen.
 • Skellefteå kommun kommer ingå i samiskt förvaltningsområde

  Från och med den 1 januari 2024 kommer Skellefteå kommun ingå i samiskt förvaltningsområde. Det står klart efter att regeringen idag sagt ja till kommunens ansökan. Utökandet av förvaltningsområden blir ett viktigt steg i att fortsatt stärka och främja nationella minoriteter.
 • Kristina Sundin Jonssons nyhetsvideo, onsdag 15 november

  Bostadsbyggandet har stannat av i hela Sverige, men i Skellefteå finns det inte tid för någon inbromsning. Kommunen gör istället en kraftsamling på bostäder, vilket är ämnet för detta samtal mellan kommundirektör Kristina Sundin Jonsson och näringslivschef Anja Palm.
 • Kristina Sundin Jonssons nyhetsvideo, tisdag 7 november

  Exploratoriet, Skellefteås Science Center, spelar en viktig roll för återväxten i teknikbranscherna. I den här videon samtalar kommundirektör Kristina Sundin Jonsson med Exploratoriets vd Sara Stengård om spännande saker som är på gång hos dem.