Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivande av justerade protokoll, kungörelser och annan information som med stöd av lag ...

Demokrati och dialog

De snabba samhällsförändringarna bidrar till att förväntningarna på invånardialog blir större. Därför utvecklar Skelleft...

Diarium och arkiv

Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär att man för dagbok över vilka handlingar en kommun tar emot eller ...

Ekonomi och budget

På den här sidan kan du läsa om kommunens ekonomi. Du hittar bland annat ett kort sammandrag av kommunens senaste årsred...

Internationellt arbete

Här får du information om Skellefteå kommuns EU- och internationella arbete. Exempelvis kan du läsa om vårt Europa Direk...

Kommunens organisation

Skellefteå kommun består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, förvaltningar, nämnder, bolag, stiftelser, valberedning o...

Mänskliga rättigheter

Kommunen arbetar för att underlätta mångfald, jämlikhet och jämställdhet. Det finns olika policys, planer och program so...

Möten och protokoll

I listan nedanför hittar du mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och råden. Du hittar även ...

Press- och informationsmaterial

Här har vi samlat information och marknadsföring om Skellefteå kommun. I nyhetsrummet hittar du kommunens senaste nyhete...

Service och kvalitetsarbete

Samhället förändras. Skellefteå kommun står inför många stora och viktiga utmaningar, både demografiska och strukturella...

Skellefteå kommuns vision

Skellefteå – En hållbar plats för en bättre vardag. Det är kommunens vision.

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Du kan överklaga beslut på två olika sätt: förvaltningsbesvär och kommunalbesvär. Kommunalbesvär kallas även laglighets...

Skellefteå – En hållbar plats för en bättre vardag. Det är kommunens vision.

 • Extern aktör utreder visselblåsarärenden

  Den 10 februari 2021 presenterade Skellefteå kommun en åtgärdsplan för att motverka jäv i organisationen. I åtgärdsplanen ingick att utreda visselblåsarfunktionens ärendehanteringsprocess för att få en snabbare och smidigare hantering. Utredningen har resulterat i att samtliga ärenden som faller inom ramen för visselblåsarfunktionen ska utredas av den externa revisionsbyrån KPMG.
 • Kommunfullmäktige sammanträder 15 juni

  På sammanträdet kommer bland annat Skellefteå kommuns delårsrapport april 2021 samt befolkningsmål för Skellefteå kommun att behandlas. Dessutom besvaras ett antal interpellationer och på dagordningen finns också ett antal beslutsärenden.
 • Kristina Sundin Jonsson informerar om det aktuella läget, onsdag 9 juni

  Restriktionerna har lättat något för exempelvis restauranger och cafeer. Men än är inte faran över. I dagens videorapport 10 juni pratar kommundirektör Kristina Sundin Jonsson med Maria Broman, vd för Visit Skellefteå, om ljusglimtar och orosmoln inför sommaren.
 • Visselblåsartips utrett: Avdelningschef borde ha anmält jäv

  Avdelningschefen för gymnasiet, Erik Burstrand, borde ha anmält jäv när han var med och rekryterade en biträdande avdelningschef som han även umgåtts med privat. Det visar en extern utredning som kommunen låtit göra efter att visselblåsartips kommit in tidigare i år.
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se