Kommun och politik

För kommunanställda

På den här sidan finns information som rör anställda inom Skellefteå kommun.

Möten och protokoll

I listan nedanför hittar du mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och råden. Du hittar även ...

Om Skellefteå kommun

Skellefteå kommun består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, förvaltningar, nämnder, bolag, stiftelser, valberedning o...

Press- och informationsmaterial

Här har vi samlat information och marknadsföring om Skellefteå kommun. I nyhetsrummet hittar du kommunens senaste nyhete...

Politikerportalen för dig som förtroendevald

Det finns en webbplats för förtroendevalda som innehåller all information som du behöver för att komma in i och utföra d...

Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivande av justerade protokoll, kungörelser och annan information som med stöd av lag ...

Diarium och arkiv

Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär att man för dagbok över vilka handlingar en kommun tar emot eller ...

Demokrati och dialog

De snabba samhällsförändringarna bidrar till att förväntningarna på invånardialog blir större. Därför utvecklar Skelleft...

Mänskliga rättigheter

Kommunen arbetar för att underlätta mångfald, jämlikhet och jämställdhet. Det finns olika policys, planer och program so...

Försäkringar

Skellefteå kommun har bland annat en olycksfallsförsäkring och en patientförsäkring. Det finns också försäkringar som gä...

Historiska Skellefteå

Här samlar vi historisk data och information om kommunen.

RELATERAD INFORMATION

Service och kvalitetsarbete

Samhället förändras. Skellefteå kommun står inför många stora och viktiga utmaningar, både demografiska och strukturella...

Internationellt arbete

Här får du information om Skellefteå kommuns EU- och internationella arbete. Exempelvis kan du läsa om vårt Europa Direk...

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Du kan överklaga beslut på två olika sätt: förvaltningsbesvär och kommunalbesvär. Kommunalbesvär kallas även laglighets...

Skellefteå – En hållbar plats för en bättre vardag. Det är kommunens vision.