Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivande av justerade protokoll, kungörelser och annan information som med stöd av lag ...

Demokrati och dialog

De snabba samhällsförändringarna bidrar till att förväntningarna på invånardialog blir större. Därför utvecklar Skelleft...

Diarium och arkiv

Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär att man för dagbok över vilka handlingar en kommun tar emot eller ...

Ekonomi och budget

På den här sidan kan du läsa om kommunens ekonomi. Du hittar bland annat ett kort sammandrag av kommunens senaste årsred...

Internationellt arbete

Här får du information om Skellefteå kommuns EU- och internationella arbete. Exempelvis kan du läsa om vårt Europa Direk...

Kommunens organisation

Skellefteå kommun består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, förvaltningar, nämnder, bolag, stiftelser, valberedning o...

Mänskliga rättigheter

Kommunen arbetar för att underlätta mångfald, jämlikhet och jämställdhet. Det finns olika policys, planer och program so...

Möten och protokoll

I listan nedanför hittar du mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och råden. Du hittar även ...

Press- och informationsmaterial

Här har vi samlat information och marknadsföring om Skellefteå kommun. I nyhetsrummet hittar du kommunens senaste nyhete...

Service och kvalitetsarbete

Samhället förändras. Skellefteå kommun står inför många stora och viktiga utmaningar, både demografiska och strukturella...

Skellefteå kommuns vision

Skellefteå – En hållbar plats för en bättre vardag. Det är kommunens vision.

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Du kan överklaga beslut på två olika sätt: förvaltningsbesvär och kommunalbesvär. Kommunalbesvär kallas även laglighets...

Skellefteå – En hållbar plats för en bättre vardag. Det är kommunens vision.

 • Kommunfullmäktige sammanträder 4 oktober

  På sammanträdet kommer bland annat internationell strategi för Skellefteå kommun samt detaljplan för Söder torg inom stadsdelen centrala stan, antagande att behandlas. Dessutom besvaras ett antal interpellationer och på dagordningen finns också ett antal beslutsärenden.
 • Medarbetare avstängd efter olämpligt beteende

  Torsdagen den 15 september inkom uppgifter om olämpligt beteende som berör en av Skellefteå kommuns medarbetare. Personen är anställd på förvaltningen för support och lokaler och har i sitt arbete utfört jobb på ett antal skolor och förskolor i centrala Skellefteå. Det olämpliga beteendet som uppgifterna gäller ska ha skett utanför arbetet.
 • Kristina Sundin Jonssons nyhetsvideo, fredag 16 september

  Vecka 38 arrangeras hållbarhetsveckan. I Skellefteå finns många exempel på hållbara satsningar, och i den här videorapporten handlar det om nya hållbara industriområden som möjliggör utveckling av grön industri. Skellefteås kommundirektör Kristina Sundin Jonsson samtalar idag med den som bereder väg för många av de spännande satsningar som görs i Skellefteå nu, nämligen Karin Degerfeldt, funktionschef på Samhällsbyggnad.
 • Kristina Sundin Jonssons nyhetsvideo, onsdag 31 augusti

  Valdagen närmar sig, och förtidsröstandet är i full gång. Idag samtalar Skellefteås kommundirektör Kristina Sundin Jonsson med Viktoria Hallmans, kommunens valsamordnare, om det hektiska arbetet med denna demokratiska tillgång.