Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivande av justerade protokoll, kungörelser och annan information som med stöd av lag ...

Demokrati och dialog

De snabba samhällsförändringarna bidrar till att förväntningarna på invånardialog blir större. Därför utvecklar Skelleft...

Diarium och arkiv

Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär att man för dagbok över vilka handlingar en kommun tar emot eller ...

Ekonomi och budget

På den här sidan kan du läsa om kommunens ekonomi. Du hittar bland annat ett kort sammandrag av kommunens senaste årsred...

Internationellt arbete

Här får du information om Skellefteå kommuns EU- och internationella arbete. Exempelvis kan du läsa om vårt Europa Direk...

Kommunens organisation

Skellefteå kommun består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, förvaltningar, nämnder, bolag, stiftelser, valberedning o...

Mänskliga rättigheter

Kommunen arbetar för att underlätta mångfald, jämlikhet och jämställdhet. Det finns olika policys, planer och program so...

Möten och protokoll

I listan nedanför hittar du mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och råden. Du hittar även ...

Press- och informationsmaterial

Här har vi samlat information och marknadsföring om Skellefteå kommun. I nyhetsrummet hittar du kommunens senaste nyhete...

Service och kvalitetsarbete

Samhället förändras. Skellefteå kommun står inför många stora och viktiga utmaningar, både demografiska och strukturella...

Skellefteå kommuns vision

Skellefteå – En hållbar plats för en bättre vardag. Det är kommunens vision.

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Du kan överklaga beslut på två olika sätt: förvaltningsbesvär och kommunalbesvär. Kommunalbesvär kallas även laglighets...

Skellefteå – En hållbar plats för en bättre vardag. Det är kommunens vision.

  • Kommunfullmäktige sammanträder 26 oktober

    På sammanträdet kommer bland annat Skellefteå kommuns delårsrapport augusti 2021 att behandlas. Dessutom besvaras ett antal interpellationer och på dagordningen finns också ett antal beslutsärenden.
  • Kristina Sundin Jonssons nyhetsvideo, tisdag 19 oktober

    Hållbarhet är en av de viktigaste hörnstenarna i Skellefteå kommun. I programmet ”Sustainable Skellefteå” finns många konkreta exempel på hållbara satsningar inom kommunkoncernen. I dagens videorapport 19 oktober pratar Skellefteås kommundirektör Kristina Sundin Jonsson hållbarhetsfrågor med Seved Lycksell, utvecklingsstrateg med inriktning mot samhälle på Skellefteå Kraft.
  • Ifjol utnämndes Skellefteå till 2019 års sverigefinska minoritetskommun vid en ceremoni i Östhammar, i år stod Skellefteå som värd för evenemanget och delade ut priset till Haninge kommun i Sara kulturhus den 14 oktober.
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se