Lämna klagomål och synpunkter

Har du frågor eller åsikter om kommunen? Vi vill gärna höra vad du tycker om Skellefteå kommun. Hör av dig till oss!

Senast uppdaterad: