Förskola, skola och utbildning

Förskola

Om du är förälder och arbetar eller studerar kan ditt barn gå i förskola från 1 års ålder.

Grundskola

Skellefteå kommun kan du som förälder tillsammans med ditt barn välja den grundskola som du tycker passar ditt barn bäst...

Gymnasium

Det finns fyra kommunala gymnasieskolor: Anderstorpsgymnasiet, Kanalskolan och Baldergymnasiet ligger i centrala Skellef...

Anpassad skola

Anpassad skola är till för de barn och ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning och som inte når kunskapsk...

Vuxenutbildning och högre utbildning

Du har många olika möjligheter till vuxenutbildning i Skellefteå. Här finns universitet, yrkeshögskola, kommunal vuxenut...

Mat och lunch

Här hittar du förskolans, grundskolans, gymnasiets och olika boendens veckomatsedlar.

Skolportalen - e-tjänster

Här hittar du som elev och vårdnadshavare digitala lärresurser och e-tjänster som förskolan, grundskolan, gymnasieskolan...

Fritidsgård, ungdomsgård

Fritidsgårdarna i Skellefteå riktar sig till alla ungdomar från årskurs sju och uppåt. Här deltar du när du själv känner...

Kulturskolan

Vi ger barn och unga möjlighet att lära, utöva och uppleva kulturuttryck!

Praktik, VFU och examensarbete

Skellefteå kommun välkomnar dig som är studerande på högskola eller universitet att göra din verksamhetsförlagda utbildn...

Försäkringar

Skellefteå kommun har bland annat en olycksfallsförsäkring och en patientförsäkring. Det finns också försäkringar som gä...

Val till gymnasieskolan

Gymnasiet är en fantastisk tid då det hinner hända massor. Det finns många program och inriktningar att välja på. Det kl...

RELATERAD INFORMATION

College

College är en utbildningsform som bygger på ett nära samarbete mellan arbetsliv och utbildningsanordnare.

Försäkringar

Skellefteå kommun har bland annat en olycksfallsförsäkring och en patientförsäkring. Det finns också försäkringar som gä...

  • Information om gymnasiets avslutningsfirande

    Nu närmar sig skolavslutningen för gymnasiet. Här hittar du information om tider, platser och utspring för de klasser som tar studenten. Du kan även se en karta över färdvägarna för studentflaken.
  • Ny resursskola för att stärka det särskilda stödet

    För- och grundskolenämnden har tagit beslutet att öppna en resursskola som riktar sig till elever i behov av särskilt stöd. Planen är att placera skolan på Norrhammars rektorsområde och förhoppningen är att kunna öppna den under våren 2025.
  • Invigning av Norrhammars förskola på Förskolans dag

    På torsdagen den 16 maj hade barnen och pedagogerna på Norrhammars förskola den officiella invigningen av sin verksamhet. I och med förskolans samiska profil, har samiska barn här möjligheten att gå på en förskola där deras ursprung värnas om extra mycket.