Förskola

Om du är förälder och arbetar eller studerar kan ditt barn gå i förskola från 1 års ålder.

Grundskola

Skellefteå kommun kan du som förälder tillsammans med ditt barn välja den grundskola som du tycker passar ditt barn bäst...

Gymnasium

Det finns tre kommunala gymnasieskolor: Anderstorpsgymnasiet och Baldergymnasiet ligger i centrala Skellefteå och Naturb...

Omsorg på obekväm arbetstid

Du kan ha rätt till OB-verksamhet om du arbetar du kvällar, nätter och helger. Det vill säga omsorg för ditt barn på obe...

Anpassad skola (tidigare Särskola)

Anpassad skola är till för de barn och ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning och som inte når kunskapsk...

Vuxenutbildning och högre utbildning

Du har många olika möjligheter till vuxenutbildning i Skellefteå. Här finns universitet, yrkeshögskola, kommunal vuxenut...

Mat och lunch

Här hittar du förskolans, grundskolans, gymnasiets och olika boendens veckomatsedlar.

Skolportalen - e-tjänster

Här hittar du som elev och vårdnadshavare digitala lärresurser och e-tjänster som förskolan, grundskolan, gymnasieskolan...

Studie- och yrkesvägledning

Dina intressen är naturligtvis viktiga när du ska välja en utbildning eller yrke, men det finns annat som också har bety...

Fritidsgård, ungdomsgård

Fritidsgårdarna i Skellefteå riktar sig till alla ungdomar från årskurs sju och uppåt. Här deltar du när du själv känner...

Kulturskolan

Vi ger barn och unga möjlighet att lära, utöva och uppleva kulturuttryck!

Praktik, VFU och examensarbete

För Skellefteå kommun är det viktigt att ta tillvara de kunskaper och den aktuella forskning som bedrivs inom många olik...

Interkommunal ersättning

För att underlätta samarbetet mellan kommuner i länet och öv riga landet samlar vi här information om interkommunal e...

RELATERAD INFORMATION

College

College är en utbildningsform som bygger på ett nära samarbete mellan arbetsliv och utbildningsanordnare.

Kvalitet och förbättring

Det systematiska kvalitetsarbetet sträcker sig som en röd tråd från förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och genom ...

Försäkringar

Skellefteå kommun har följande försäkringar: olycksfallsförsäkring, patientförsäkring, ansvarsförsäkring, egendomsförsäk...

  • Har du en praoplats att erbjuda?

    Snart är det dags för elever i årskurs 8 i Skellefteå kommun att bege sig ut på prao. Nu kan du anmäla din arbetsplats att ta emot en eller flera elever så att de får möjlighet att testa på arbetslivet.
  • Kanalskolan blir gymnasieskola hösten 2023

    Skellefteå växer, och så även antalet gymnasieelever. För att skapa en bra arbetsmiljö för elever och personal så kommer Kanalskolan att slå upp dörrarna som en tillfällig gymnasieskola från hösten 2023.