Förskola, skola och utbildning

Förskola

Om du är förälder och arbetar eller studerar kan ditt barn gå i förskola från 1 års ålder.

Grundskola

Skellefteå kommun kan du som förälder tillsammans med ditt barn välja den grundskola som du tycker passar ditt barn bäst...

Gymnasium

Det finns tre kommunala gymnasieskolor: Anderstorpsgymnasiet och Baldergymnasiet ligger i centrala Skellefteå och Naturb...

Vuxenutbildning och högre utbildning

Du har många olika möjligheter till vuxenutbildning i Skellefteå. Här finns universitet, yrkeshögskola, kommunal vuxenut...

Mat och lunch

Här hittar du förskolans, grundskolans, gymnasiets och olika boendens veckomatsedlar.

Skolportalen - e-tjänster

Här hittar du som elev och vårdnadshavare digitala lärresurser och e-tjänster som förskolan, grundskolan, gymnasieskolan...

Fritidsgård, ungdomsgård

Fritidsgårdarna i Skellefteå riktar sig till alla ungdomar från årskurs sju och uppåt. Här deltar du när du själv känner...

Kulturskolan

Vi ger barn och unga möjlighet att lära, utöva och uppleva kulturuttryck!

Praktik, VFU och examensarbete

För Skellefteå kommun är det viktigt att ta tillvara de kunskaper och den aktuella forskning som bedrivs inom många olik...

RELATERAD INFORMATION

College

College är en utbildningsform som bygger på ett nära samarbete mellan arbetsliv och utbildningsanordnare.

Kvalitet och förbättring

Det systematiska kvalitetsarbetet sträcker sig som en röd tråd från förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och genom ...

Försäkringar

Skellefteå kommun har följande försäkringar: olycksfallsförsäkring, patientförsäkring, ansvarsförsäkring, egendomsförsäk...

  • Engelskspråkig undervisning etableras på Floraskolan

    Den samhällsomvandling som pågår ställer nya krav på kommunens verksamheter och i takt med en växande efterfrågan på arbetskraft med specialistkompetens kommer allt fler engelsktalande familjer att flytta till kommunen för att leva och arbeta. För att förenkla inflyttningen kommer Skellefteå kommun börja erbjuda grundskoleutbildning som delvis undervisas på engelska. Ambitionen är att komma i gång redan till höstterminen 2023.
  • Elevernas berättelser - på modersmål och på svenska

    Elever som har modersmålsundervisning i Skellefteå har fått i uppgift att skriva en berättelse utifrån en gemensam bild. Från och med idag, på internationella modersmålsdagen, är du välkommen att ta del av deras berättelser både på deras modersmål och på svenska.
  • Efterlängtad invigning av Furuskolan i Jörn

    Vilken folkfest det blev! Onsdag 8 februari invigdes Furuskolan i Jörn efter ett års totalrenovering. Samtidigt öppnade biblioteket upp igen i sina nya lokaler. En viktig träffpunkt för hela Jörnsområdet har därmed återuppstått i ny skepnad.
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se