Digital utveckling grundas på ordning och reda

Skellefteå kommun vill att alla verksamheten ska få mer utväxling av sin information för att kunna automatisera, analysera verksamheten och utveckla smarta tjänster. Allt för att invånarna ska få en enklare och smartare vardag. För att lyckas med detta behöver informationen vara tillgänglig samt av hög kvalitet och relevant.

Skellefteå växer och ambitionerna är höga. I kommunens digitala strategi stakas vägen ut mot en mer datadriven verksamhet och därför genomförs just nu ett banbrytande IT-skifte. Verksamheten i organisationen har en enorm bredd där mycket stora kvantiteter av data ska hanteras.

Skellefteå skapar hög tillgänglighet och kvalitet till vår digitala information en förnyelsebar resurs som ökar i värde desto mer den används – Strategi för hållbar digital utveckling

– Vi måste skapa ordning och reda i den stora mängden information. Det är hela grunden för den digitala utvecklingen. För att lyckas med vår informationsförvaltning behöver vi fortsatt stöd från ledningen, tydliggöra roller samt skapa ändamålsenliga strukturer, rutiner och systemstöd, säger Henrik Näslund, chef för projektkontoret.

Det finns många roller med olika perspektiv kring informationsförvaltning i en komplex organisation som en kommun. Arkivarier som ska arkivera information, integratörer som kopplar samman datakällor, analytiker och controllers som analyserar informationen och ledningen som tar beslut baserat på informationen är några exempel.

Det behövs även strukturer, rutiner och systemstöd för att säkerställa att informationen är tillgänglig samt av hög kvalitet och relevant. Det kan handla om exempelvis tydliga definitioner av termer och begrepp, att definitionerna är baserade på relevanta standards, att termerna är modellerade och rutiner för kvalitetssäkring finns på plats.

För att kunna möta utmaningarna behöver kommunen stärka upp med mer kompetens inom området.

– Här får du vara med och stötta verksamheterna med lösningar och tjänster, utifrån deras speciella behov, säger Henrik. Du blir en viktig del i Skellefteå kommuns satsning framåt.

Henrik Näslund, chef på projektkontoret

Senast uppdaterad: