Innovativ IT i Skellefteå skapar värde för invånarna

Skellefteå kommun vill göra alla delar i verksamheten mer datadrivna. Digitala kontoret, med sina tio medarbetare, ska hjälpa kommunens anställda med omställningen till mer digitala lösningar och arbetssätt. Nu behöver kontoret förstärka och söker medarbetare.

– Vi är en skapande arbetsplats med högt i tak och här finns plats för fler idésprutor, säger Karin Wikgren, chef.

Skellefteå ligger i framkant och har redan i dag tjänster inom maskininlärning och AI. Det här gör att medarbetarna upplever sin arbetsplats mycket stimulerande och givande.

– Här får du jobba i gränslandet mellan tekniken och människors behov, säger Karin. Rent konkret kan det vara att hjälpa medarbetarna i att förändra sina arbetssätt i samband med att vi inför ny teknik. Att förstå hur tekniken kan göra deras vardag enklare och effektivare, menar Karin.

Som medarbetare på Digitala kontoret får du vara del i kommunens satsning inom informationsförsörjning och automation.

– Vi arbetar bland mycket annat med att tillgängliggöra data för verksamheten. Det hjälper medarbetarna att ta bättre och mer faktabaserade beslut. En utmaning här är att kunna berätta för alla, även invånarna i kommunen, att datan finns och skapa efterfrågan, fortsätter hon.

Man kan också beskriva digitala kontoret som en pedagogisk verksamhet. När Skellefteå kommun byter arbetssätt och går över till fler digitala lösningar ger avdelningen kommunens medarbetare stöd i förändringsprocessen.

– Tillsammans tittar vi först på nuläget, efter det nyläget och sedan vad som krävs för att komma dit. Ofta handlar det om att utmana gamla traditioner och tänka om, och mitt i den processen jobbar vi, förklarar Karin.

Ellen Fransson, BI-utvecklare på digitala kontoret, blir entusiastisk när hon beskriver sin arbetsplats:

Det finns så fantastiskt mycket möjligheter inom det här området. Vi kan jobba med att hitta smartare sätt att skapa värde för invånaren och möta de utmaningarna som verksamheten har framför sig.

Ellen Fransson, BI-utvecklare till vänster sitter tillsammans med Henrik Näslund som är chef på projektkontoret

Senast uppdaterad: