Samlad och visuell data förstärker medledarskapet

Ana-Maria Stridsberg Deliv är förvaltningschef på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Skellefteå kommun. Med örat mot marken vill hon lyssna av verksamheternas olika behov. Målet är en likvärdig skola för alla.

Samhällsomvandlingen i Skellefteå kommer att ge en kraftig ökning av antalet barn och elever. Förvaltningen har ringat in tre fokusområden som är viktiga nu och inför framtiden.

– Det handlar om kapacitet, kompetens och kvalitet, säger Ana-Maria. Vi ska ha rätt lokaler på rätt plats och behöriga, kompetenta pedagoger – det är grunden för en god och likvärdig utbildning.

Alla barn och elever ska ha samma chans till lärande och utveckling. Vi måste skapa förutsättningar för medarbetare inom utbildning att lyckas med det uppdraget, säger hon.

Lättillgänglig och begriplig data behövs för att kunna ta bra beslut på alla nivåer. Skolledarna behöver också ha stöd i sin närhet. Då kan de fråga efter mer precis data, som ger bättre analyser och slutsatser för just deras område.

Teknikskiftet i Skellefteå kommun ligger i absoluta framkant och datasystemen är användarvänliga.

– Men information om sådant som personaltäthet eller elevomsättning behöver också samordnas för att kunna användas på bästa sätt, menar Ana-Maria.

Genom att få tillgång till begriplig och samlad data kan alla medarbetare i förvaltningen, inte bara ledningen, förstå villkoren för verksamheten och bli mer delaktiga. Ana-Maria kallar det för medledarskap.

– Visuell och intresseväckande data skapar nyfikenhet, menar hon och nämner några exempel:

– Det kan exempelvis vara kostnader, sjukskrivningstal eller information om utbildningsgrad i olika delar av organisationen. När man ser helheten kan man också ta ansvar, inte bara för den egna enheten – hur ser det ut hos grannen, i resten av kommunen, i landet? Kunskap föder engagemang och ett medledarskap som främjar alla barn och elever i kommunen.

För Skellefteå är kompetensförsörjningen inom utbildningsväsendet en utmaning, som för alla kommuner. Här finns fortfarande en högre andel behörig personal än genomsnittet i landet men det kommer att krävas mer. Ana-Maria är optimistisk.

– Jag tror på Skellefteå! Det finns en sådan stark nybyggaranda i vår kommun, enormt mycket energi och stort framtidshopp. Kommunen ligger i täten på så många områden och här finns en uppriktig vilja till förändring. Det är attraktivt för många människor, menar hon.

Senast uppdaterad: