För dig som jobbar som personlig assistent

På den här sidan kan du som arbetar som personlig assistent läsa nyheter och annat som är viktigt att veta i ditt arbete.

Tidrapportering

Här får du information om hur du rapporterar assistanstid till Försäkringskassan och hur du rapporterar din arbetade tid.

IntraPhone personlig assistans är ett IT-stöd som används för registrering av utförd brukartid, statistik, uppföljning samt återsökning av pengar från Försäkringskassan.

Den 5:e i varje månad ska samtliga rapporter från föregående månad vara godkända. Alla rapporter ska vara korrekta och justerade innan dess.

IT-stöd som används för registrering av utförd brukartid, statistik, uppföljning samt återsökning pengar försäkringskassan.

Om du har missat någon del i din tidrapportering - att din tidrapport inte stämmer med den faktiska arbetstiden - så stoppas den månadens utbetalning för hela assistansen.


Exempel:

Om en kund har beslut på 1500 h assistans i månaden, assistenterna har jobbat samt fått lön för jobbet men en enda tidrapport är felaktig eller saknas d.v.s. summan av alla timmar på tidrapporterna stämmer inte med timmarna på räkningen som kund undertecknat, så betalar Försäkringskassan inte ut någon ersättning alls den månaden förrän vi inkommit med rätta uppgifter! I detta fall handlar det om 443 000 kr i uteblivna intäkter– för en kund och en månad!

Vi har haft utgifterna men får alltså inte in ersättningen. Att i efterhand komplettera underlaget till Försäkringskassan är i sig en stor administrativ uppgift som är väldigt kostsam i arbetstid för chef, administratör, ekonom m.fl. Dessutom godkänner inte Försäkringskassan att det tar för lång tid med kompletteringen.

Idag finns det gott om tid till att se att allt blir rätt rapporterat men det är alltför många som ändå signerar fel tider och vi får problem med intäkterna. Det tar lång tid att rätta i efterhand vilket gör att vi riskerar missa Försäkringskassans deadline för när allt ska vara dem tillhanda (senast den 10:e månaden efter er rapportering). Om vi inte får tillstånd en avsevärd förbättring i detta måste vi förkorta er rapporteringstid – en åtgärd vi inte ska behöva införa om alla tar sitt ansvar.

Här är vanligt förekommande felaktigheter:

 • Lisa startar sitt arbetspass med hjälp av att blippa telefonen mot tagg och loggar sedan ut från Intraphone. När hon ska gå hem för dagen glömmer hon bort att avsluta passet i Intraphone och tiden fortsätter då registreras. När hon sedan kommer tillbaka till jobbet två
  dagar senare så blippar hon telefonen mot tagg och loggar sedan ut. Vid dagens slut när Lisa ska avsluta sitt arbetspass blippar hon telefonen och loggar ut. Månaden passerar och Lisa påbörjar sina arbetspass när hon tror att hon egentligen avslutar dem. Tiden som
  registreras blir den tid då hon inte är på plats.
 • Anna startar sitt arbetspass med hjälp av att blippa telefonen mot tagg. Olle som börjar samtidigt som Anna tar telefonen och blippar den mot tagg utan att reflektera över att det är Anna som är inloggad. Annas pass blir endast någon minut och Olle har inte påbörjat
  något pass

För 2023 är ersättningen 324,50 kr per utförd assistanstimme. Pengar som går till löner, OB-ersättningar, sociala avgifter, pensionsavsättningar, assistansomkostnader, utbildningskostnader, personalmöten, inskolning, arbetsmiljöinsatser, arbetsutrustning (mobiltelefon och abonnemang, datorer och uppkopplingsavgifter), sjuklöner, semesterdagar etc.

Ett tips!

Gör det till en vana att kontrollera din arbetstid direkt efter avslutat pass och korrigera om det behövs. Godkänn om allt verkar ok. Om det inte fungerar prova igen alt. kontakta chef/administratör för guidning. Påminn gärna varandra och de vikarier som jobbar enstaka pass hos kunden.

Vad är det som gäller?

Vad gäller om du inte har någon brukare att gå till trots att du har schemalagd arbetstid? Vad gäller runt avvikelser, friskvård och ledigheter? Läs mer här:

 • Ersättning betalas ut till medarbetare vid utlägg för mat och fika på restaurang eller café. Kostnad för lunch och/eller middag ersätts för upp till 120 kr utifrån Skatteverkets riktlinjer. Fikakostnad ersätts för en dryck och ett fikabröd. Kostnad för hämtmat ersätts inte. Vid särskilda tillfällen förankras ersättning med chef.
 • Äldre kvitton än 1 månad godkänns inte.
 • Egenhändigt skrivna kvitton godkänns inte.
 • Chef har rätt att göra en bedömning av vad som är rimligt i fråga om ersättning och antal kvitton

I e-tjänsten finns möjlighet att bifoga kvittot och andra underlag i olika format.

https://sjalvservice.skelleftea.se/egetutlagg?intern=1 Länk till annan webbplats.

Om du använder e-tjänsten i en mobil eller surfplatta kan du fota av kvittot direkt med kameran och lägga till i e-tjänsten på ett enkelt sätt.

Om du inte har en arbetsmobil kan du använda e-tjänsten i din privata mobil. Kom bara ihåg att logga in med ditt personalkonto.

Detta gäller vid reseersättning:

 • Chefen avgör var du har ditt tjänstgöringsställe. (Som anställd kan man ha flera fasta ställen vid olika dagar.)
 • Till och från fasta tjänstgöringsställen utgår ingen reseersättning.
 • Reser du mellan två arbetsställen under samma dag utgår reseersättning för restid till "arbetsställe nummer två" - den faktiska merkostnaden.
 • Billigaste färdsätt gäller.
 • Parkeringskostnader ingår i reseersättningen. Välj det billigaste parkeringsalternativet.

Detta gäller vid reseersättning som ligger utanför schemat:

 • Det utgår ingen reseersättning vid extra personalmöten, medarbetarsamtal och lönesamtal.
 • Om du går utbildning en ledig dag, och avståndet till kursen är länge än till din ordinarie arbetsplats, får du ersättning för sträckan mellan din arbetsplats och kurslokalen.
 • Du hittar reseräkningen i PS Självservice.

Om du inte har någon brukare att arbeta hos trots att du har schemalagd arbetstid räknas du som tillgänglig för annan bokning.

Resor

Om du har tillgänglig tid på ditt ordinarie schema och har blivit tilldelat ett hemställe är hemstället ditt fasta tjänstgöringsställe och du får ersättning för de resor du gör därifrån. Utgår resan hemifrån, och sträckan understiger sträckan till hemstället utgår ingen reseersättning.

Om du blir tillfälligt tillgänglig för enstaka pass t.ex. p.g.a. att din brukare vistas på sjukhus är ditt fasta tjänstgöringsställe hos din ordinarie brukare. Du får ersättning för eventuella merkostnaden för resor denna dag.

Om du blir tillgänglig under en lägre tid, t.ex. om din brukare avlider, blir hemstället ditt fasta tjänstgöringsställe, tills dess du fått placering hos en ny brukare. Du får ersättning för eventuella merkostnader för resor du gör från hemstället.

Parkering

Parkeringsbiljetter ingår i beräkningen för faktiska merkostnader. Välj det billigaste parkeringsalternativet.

Har du funderingar kring din tillgängliga tid, vänder du dig till din närmaste chef.

Avvikelser som rör brukare och patient inom vård och omsorg eller stöd och service rapporteras i Procapita. Lex Sarah rapporterar du via denna länk Länk till annan webbplats., var uppmärksam på vilken avdelning Lex Sarah-rapporten gäller.

Vad är en avvikelse?

En avvikelse är en händelse som avviker från det planerade, eller som inneburit en risk för en brukare eller patient. Det kan till exempel vara uteblivna insatser, viktig information som inte överförts mellan medarbetare eller olika professioner eller fall. Om händelsen är mindre allvarlig ska den rapporteras som en avvikelse i Procapita. Om det är en allvarlig händelse ska den rapporteras enligt Lex Sarah nedan.

Vad är en Lex Sarah?

Lex Sarah omfattar missförhållanden inom socialtjänsten. Det kan vara en allvarlig händelse eller flera händelser som upprepats. Till exempel flera uteblivna insatser hos samma person eller inom samma område, fall där rutiner inte följts och brukaren fått påtagliga fysiska eller psykiska men eller tvångs- och begränsningsåtgärder som saknar lagstöd eller inte genomförts enligt rutin. Det ska då rapporteras enligt Lex Sarah.

Du glömmer väl inte att utnyttja din friskvårdspeng i år? Ta vara på erbjudandet, för friskvård bidrar till att skapa god hälsa, god arbetsmiljö och ett friskt arbetsliv. Ansökan om friskvårdsersättning görs via en e-tjänst på Insidan.

Gratis träning för kommunanställda i Brinkengymmet

Du behöver ett Kommun-ID för att du ska kunna nyttja gymmet. Om du saknar kommun-ID kontaktar du din chef.

Behörighet till gymmet

För att få behörighet till gymmet skickar du ett mejl till internservice@skelleftea.se med uppgifter om namn, personnummer och kortnummer eller besöker vår reception.

Introduktion till gymmet

Onsdagar kl. 13:00 finns möjlighet att gå en gymintroduktion, och om du är intresserad anmäler du även detta till Internservice.

Mer information om Brinkengymmet finns på intranätet Länk till annan webbplats.. Där hittar du till exempel veckoschema för olika aktiviteter i gymmet. Du som inte har dator på din arbetsplats, be din chef ta fram informationen.

Om du blir sjuk

Korttidsrekryteringen hanteras av bemanningsenheten genom det webbaserade IT-stödet TimeCarePool. Om du är sjuk eller har frånvaro från ditt arbete ska det markeras på din lönerapport.

Bemanningen 0910-58 52 11

Du ringer ovanstående telefonnummer om du ska sjukanmäla dig, anmäla tillfällig föräldrapenning eller om du får utlåningstid. Personlig kontakt gäller. (Det går inte göra sjukanmälan via röstbrevlåda eller sms).

Du ska också meddela din chef om du blir sjuk. Blir du sjuk en helgdag ringer du första vardagen efter helgen.

Bemanningens öppettider

Måndag–fredag: 06.30–17.00, telefontider 06.30-14.00

Helgdagar: 06.30-13.00, telefontider 6.30–12.00. Anmälan om frånvaro bör göras senast kl. 9.00.

Om du blir sjuk annan tid än den som angetts ovan ringer du till din arbetsplats. Den som är i arbete ordnar då ersättare för dig, enligt handlingsplanen som finns upprättad på din arbetsplats. Finns det ingen i arbete på din arbetsplats ska din chef informera dig om hur du ska göra.

Om du har utlåningstid kan bemanningen ge dig arbetspass både via sms och vanligt telefonsamtal.

Ledighet

Ansökan görs via Personec, och ska vara chefen tillhanda senast 14 kalenderdagar innan ledighetens början (gäller även kompledighet).

Chefen ska så snart som möjligt ta ställning till om ledigheten kan beviljas eller inte, och snarast meddela dig beslutet. Ju tidigare en ansökan om ledighet kommer in desto bättre är förutsättningarna för att kunna ge ett positivt besked.

När det gäller lagstadgad ledighet gäller andra tidsfrister (t.ex. föräldraledighet, två månader i förväg).

Du kan få tjänstledigt för att prova ett annat arbete, starta eget eller studera. På Insidan finns en e-tjänst för att ansöka.

​Nu kan du som medarbetare i Skellefteå kommun komma åt Personec Självservice på nedanstående adress via din arbetsmobil.

https://pmobile.skelleftea.se Länk till annan webbplats.

Du kan också nå sidan med din privata mobil.

Den variant av Självservice du når via mobilen ger endast tillgång till valda delar av Självservice och ska därför ses som ett komplement. Som medarbetare kommer du att se din lönespecifikation och aktuella saldon, samt rapportera avvikelser.

Byten

Turbyte läggs in i Personec och ska alltid godkännas av chef. Du behöver inte kontakta bemanningen.

Lägg in tillgänglig tid i Time Care Pool Länk till annan webbplats.

Bemanningens telefonnummer: 0910-58 52 11

Måndag–fredag: 06.30–14.00

Helgdagar: 6.30–13.00

Gör så här

 • Uppdatera din tillgänglighet kontinuerligt i Time Care Pool
 • Om behov av vikarie finns på annan arbetsplats bokar bemanningen dig.
 • Du kan bli bokad inom personlig assistans, på ett boende inom Stöd och service/äldreomsorgen samt hemtjänsten.
 • Du kan inte tacka nej till ett arbetspass du blir anvisad. Om du har någon form av allergi, till exempel för pälsdjur eller rök, är det viktigt att du meddelar det till bemanningen.
 • Bemanning eller chef ska omgående kunna nå dig per telefon.
 • När schemapasset börjar ska du vara klar att starta ditt arbete.
 • Blir du inte bokad tar du kontakt med din chef för information om var du ska vistas under din tillgängliga tid. Chef avgör om det blir aktuellt med ett hemställe, ex. ett äldreboende. Du kan också ha möjlighet att ta ut ledighet, detta sker då i samråd med chef.
 • För att brukarna ska känna sig trygga är det bra om du har med dig ID-kort för att kunna styrka vem du är.

Behöver du hjälp runt din lön?

Kontakta Lönecenter Länk till annan webbplats. som svarar på dina frågor.

Senast uppdaterad: