Tipsa om en vikarie - ha chans till belöning

Bild på Skellefteå centrums presentkort

Känner du någon som vill ha ett vikariat med goda chanser till fortsatt anställning? Vi behöver flera varma händer i våra verksamheter! Om du tipsar oss om en person har du chans till en belöning i form av ett engångstillägg på lönen.

Du som jobbar inom Vård och omsorg eller Stöd och service kan skicka ditt tips via e-tjänsten här nedanför och ha chans att få ett engångstillägg på lönen på 2650 kr före skatt.

Självklart kan du tipsa om flera personer och har då chans till fler belöningar. Vi kommer att ta hand om alla tips löpande för att få in fler medarbetare i våra verksamheter!

Så här går det till:

  1. Tipsa oss om någon du känner som vill jobba med människor.
  2. Vi kontaktar personen och undersöker möjligheten att erbjuda hen ett vikariat.
  3. Vi belönar dig med engångstillägget på lönen när personen har arbetat minst 60 dagar under en period av 6 månader och övriga kriterier är uppfyllda.

OBS! När du öppnar e-tjänsten får du logga in och identifiera dig. Om du sitter vid en arbetsdator är det enklast att trycka på "Personalkonto". Använder du en privat mobil eller dator ska du trycka på "BankID".

Tipsa om vikarie - få en belöning (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Vem kan få denna belöning?

Om du är anställd eller vikarie i Skellefteå kommun och jobbar inom avdelningarna Vård och omsorg eller Stöd och service har du chans att få ett engångstillägg på lönen för varje person du tipsar om.

Personen du tipsar om ska inte vara anställd eller ha arbetat inom Vård och omsorg eller Stöd och service de senaste 12 månaderna.

Information om belöningen

När alla kriterier är uppfyllda belönar vi dig med ett engångstillägg på lönen på 2650 kr före skatt.

Självklart kan du tipsa om flera personer! Du får 2650 kronor som ett engångsbelopp på lönen för varje person du tipsar om som blir anställd, efter att kriterierna är uppfyllda.

Du får belöningen när alla tre kriterier är uppfyllda:

  1. Du är anställd eller vikarie i Skellefteå kommun och jobbar inom antingen Vård och omsorg eller Stöd och service.
  2. Personen som du tipsar om är inte anställd, och har inte arbetat inom Vård och omsorg eller Stöd och service senaste 12 månaderna.
  3. När vi har anställt personen och hen har jobbat minst 60 dagar under en 6 månaders-period belönar vi dig med engångstillägget på lönen.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta personalutvecklingsenheten om du har frågor via följande mejladress:
rekryteringskonsult.bemcenter@skelleftea.se

Börja med att identifiera dig

När du trycker på länken till e-tjänsten kommer du först till en inloggningssida. Här kan du välja mellan att logga in med BankID eller att logga in med personalkonto.

  • OBS! Om du skickar in ditt tips från en privat mobil eller dator ska du trycka på "BankID". Du loggas fortfarande in som personal, det är bara ett annat sätt att identifiera att du är du.

Om du inte har BankID kan du skicka in ditt tips via mejl till: rekryteringskonsult.bemcenter@skelleftea.se

Skicka in ditt tips

När du har identifierat dig kommer du till själva e-tjänsten. Tryck på den gröna knappen med texten "Tipsa här!" för att starta e-tjänsten. Du får sedan fylla i uppgifter om personen du tipsar om (namn, kontaktuppgifter och eventuellt födelsedatum om du kan det).

När du har skickat in ditt tips undersöker en rekryteringskonsult om personen är eller har varit vikarie eller anställd inom Stöd och Service eller Vård och omsorg för att se om ditt tips kvalificerar dig för att få en belöning.

Rekryteringskonsult lämnar sedan över tipset till din chef så att hen kan kontakta personen.

Om personen du tipsat om får ett vikariat får du ett tilläggsbelopp på lönen när alla kriterier är uppfyllda. Personalutvecklingsenheten håller reda på när kriterierna är uppfyllda och skickar ett ärende till lönecenter som ser till att du får engångstillägget på 2650 kr före skatt på nästkommande lön.

  • Observera att personen du tipsar om kan få ett vikariat även om inte kriterierna för att få belöningen är uppfyllda. Det innebär att du inte får belöningen automatiskt bara för att personen får ett vikariat.

Alla tips på vikarier är värdefulla! Tack för att du hjälper oss!

När får jag min belöning?

Du får belöningen när alla kriterier är uppfyllda. Eftersom ett av kriterierna är att personen ska ha arbetat 60 dagar, får du räkna med att det tar minst tre månader.

Personalutvecklingsenheten håller reda på när alla kriterier är uppfyllda och det är dags att betala ut din belöning.

Vem tar hand om mitt tips?

Alla tips som skickas in via e-tjänsten skickas automatiskt vidare till rekryteringskonsulter på personalutvecklingsenheten på socialkontoret i Skellefteå kommun.

Rekryteringskonsulterna kommer även prata med din chef för att undersöka om personen du tipsar om kan vikariera på din arbetsplats.

Jag kan inte använda e-tjänsten. Vad ska jag göra?

Det är bara personer som är anställda eller vikarie på avdelningarna Stöd och Service och Vård och omsorg som kan skicka in ett tips via e-tjänsten och ha chans att få en belöning.

Om du inte kan använda e-tjänsten trots att det här stämmer in på dig kan du skicka ditt tips via mejl i stället till: rekryteringskonsult.bemcenter@skelleftea.se

Jag har fler frågor. Vem ska jag prata med?

Prata med din chef eller mejla personalutvecklingsenheten via
rekryteringskonsult.bemcenter@skelleftea.se

Senast uppdaterad: